Za više informacija kontaktirajte nas na covid19@geciclaw.com.

U ovim teškim vremenima svi moramo biti odgovorni jedni za druge. Gecić Law kao društveno odgovorna firma trudi se da sigurnost i informisanost šire javnosti stavili u prvi plan. Tu smo da vam pomognemo da obezbedite kontinuitet poslovanja i olakšamo vam suočavanje s mnogim novonastalim izazovima koje stvara trenutna situacija.

Naš cilj je da pružimo opšte smernice za naše klijente, poslovnu zajednicu i širu javnost, kako bismo osigurali da društveni, poslovni i ekonomski rizici koje predstavlja pandemija COVID-19 budu ublaženi u najvećoj mogućoj meri.

Naši pravnici rade u korak s ovom situacijom koja se brzo razvija i na raspolaganju su vam 24/7 za svu neophodnu pomoć. Ukoliko imate potrebe za angažovanjem advokata, možete nas kontaktirati sa svojim detaljnim upitima na covid19@geciclaw.com.