26 maj, 2020
Povratak na naslovnu

Zapadni Balkan – putovanja u vreme pandemije virusa COVID-19

Srbija – potpuno otvaranje granica

U skladu s poboljšanjem epidemiološke situacije, Vlada Srbije odlučila je 19. maja 2020. godine da za ulazak u Srbiju, počev od 22. maja, ni državljanima Srbije ni stranim državljanima neće biti potreban negativan test na korona virus, kao ni posebna dozvola za ulazak u zemlju. Vlada je ukinula i meru upućivanja u samoizolaciju nakon dolaska iz inostranstva, pri čemu će svim licima koja ulaze na teritoriju Srbije biti uručena zdravstvena upozorenja u kojima se navodi da ulaze na teritoriju na kojoj virus još uvek cirkuliše, kao i načini prevencije infekcije.

Takođe, iako je posedovanje negativnog PCR testa ukinuto kao uslov za ulazak u Srbiju, ostavljena je mogućnost građanima da se, na lični zahtev i o svom trošku, podvrgnu PCR testu na korona virus. Brisevi za ove PCR testove uzimaju se u institutima i zavodima za javno zdravlje, kao i u domovima zdravlja, u zakazanom terminu, po ceni od 6.000 dinara koja se uplaćuje na jedinstveni žiro-račun (instrukcija za uplatu sredstava dostupna je ovde). Obaveze plaćanja naknade za PCR test oslobođeni su svi građani sa simptomima korona virusa koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, pacijenti koji odlaze na operacije i određene intervencije, kao i studenti ili maloletna lica koja putuju u zemlje koje ne dozvoljavaju ulazak bez negativnog PCR testa. Građani mogu preuzeti rezultate testa elektronskim putem na portalima e-Zdravlje i e-Uprava, kao i u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršeno testiranje, dok stranim državljanima rezultat testa može biti poslat na imejl adresu.

 

Crna Gora – ulazak samo za domaće državljane

 Za povratak domaćih državljana u Crnu Goru, crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova je omogućilo prijavu za dolazak i kontakt telefon uz molbu da se prvo kontaktira najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo. Po dolasku u Crnu Goru, za sve državljane biće obavezan karantin, u za to određenom prostoru, u trajanju od najmanje 14 dana, pod specijalnim medicinskim nadzorom.

Kada su u pitanju strani državljani, na snazi je i dalje Naredba kojom se zabranjuje ulazak strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, stranim pomorcima u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat, kao i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mere zdravstveno-sanitarnog nadzora, a na osnovu rešenja nadležne inspekcije.

 

Bosna i Hercegovina – poslovnim ljudima i članovima porodice omogućen ulazak

Prema javno dostupnim informacijama, granice Bosne i Hercegovine biće otvorene od 1. juna, što je potvrđeno i iz kabineta predsedavajućeg Veća ministara Bosne i Hercegovine.

Do otvaranja granica Bosne i Hercegovine za tranzit putnika, na snazi je izmenjena Odluka o propisivanju dodatnih uslova  za ulazak stranaca u BiH, koju je Veće ministara, na predlog Ministarstva sigurnosti, donelo na sednici 21. maja. Izmenjenom Odlukom se omogućavaju ulazak u BiH i boravak strancu zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da poseduje pozivno pismo pravnog lica iz BiH koje ga angažuje u BiH i potvrdu o negativnom testu na korona virus, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska. Ovi uslovi se ne primenjuju na lica koja imaju dvojno državljanstvo i ona mogu ući u BiH sa ličnom kartom  izdatom od nadležnog organa BiH.

Takođe, izmenjenom Odlukom je omogućen boravak u BiH i strancima – članovima uže porodice (bračni partner, roditelji, deca, braća i sestre) umrle osobe radi prisustva sahrani, najviše 72 sata od trenutka ulaska u BiH, ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da poseduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom.

 

Severna Makedonija – najstrože mere u regionu

 Severna Makedonija je jedina u regionu koja na snazi ima državni karantin, u koji se upućuju svi građani koji pređu granicu. Putovanje u inostranstvo, bez odlaska u samoizolaciju nakon povratka, dozvoljeno je pojedinim funkcionerima, dok građani koji žele da napuste državu moraju da potpišu saglasnost da se neće vraćati naredna tri meseca.