Kategorija: Zaštita konkurencije

07 apr, 2020

Postupci pred Komisijom za zaštitu konkurencije: Šta će biti sa rokovima?

Usvojena 24. marta 2020. godine i izmenjena dva dana kasnije, Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Uredba“) primenjuje se u svim upravnim postupcima, uklјučujući i one pred srpskim nacionalnim telom za zaštitu konkurencije („KZK“ ili „Komisija“). S tim u vezi, KZK je objavila Obaveštenje o primeni rokova tokom trajanja vanrednog stanja („Obaveštenje“). U cilju zaštite javnog interesa i interesa stranaka, KZK je precizirala kako će usvajanje Uredbe uticati na postupke kontrole koncentracija, pojedinačnih izuzeća i druge postupke regulisane Zakonom o zaštiti konkurencije Republike Srbije.   Šta se događa sa rokovima koji obavezuju stranke? U skladu […]

Detalji