Kategorija: Zaštita konkurencije

13 okt, 2020

Konkurencija i Državna pomoć tokom COVID-19 pandemije

Izazovi za Komisiju za zaštitu konkurencije („KZK“) i Komisiju za kontrolu državne pomoći („KKDP“) su naglo porasli u poslednjih deset meseci. Novi članovi Saveta su izabrani u oba  tela. Početak njihovih mandata se vremenski podudario sa početkom COVID-19 pandemije („COVID-19“) koja je sigurno poremetila njihove prvobitne planove i ideje.  Konkurencija COVID-19 telima za zaštitu konkurencije postavlja dva zadatka: prvi, da obrate pažnju na krizne kartele, i drugi, da istovremeno dozvole potrebnu saradnju između konkurenata u situacijama kada je to opravdano. Nažalost, za razliku od Evropske Komisije („EK“) koja je objavila Privremeni okvir za ocenu pitanja zaštite konkurencije u vezi poslovne […]

Detalji
07 apr, 2020

Postupci pred Komisijom za zaštitu konkurencije: Šta će biti sa rokovima?

Usvojena 24. marta 2020. godine i izmenjena dva dana kasnije, Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Uredba“) primenjuje se u svim upravnim postupcima, uklјučujući i one pred srpskim nacionalnim telom za zaštitu konkurencije („KZK“ ili „Komisija“). S tim u vezi, KZK je objavila Obaveštenje o primeni rokova tokom trajanja vanrednog stanja („Obaveštenje“). U cilju zaštite javnog interesa i interesa stranaka, KZK je precizirala kako će usvajanje Uredbe uticati na postupke kontrole koncentracija, pojedinačnih izuzeća i druge postupke regulisane Zakonom o zaštiti konkurencije Republike Srbije.   Šta se događa sa rokovima koji obavezuju stranke? U skladu […]

Detalji