Kategorija: Zaštita podataka o ličnosti

16 mar, 2021

„Kovid pasoši“ – nova normalnost?

Već dugo je jasno da je pandemija COVID-19 potpuno izmenila način svakodnevnog funkcionisanja u svim sferama života. Sintagma „nova normalnost“ (engl. „new normal“) skovana je i povezuje se sa nastankom svetske ekonomske krize, ali izgleda da je vreme da ponovo bude „aktivirana“ jer je nesumnjivo da je svetska pandemija primorala sve nas da naučimo kako da funkcionišemo u novim, izmenjenim okolnostima.  2020. – „godina virusa“ Može se reći da je svet postao jedno „globalno selo“ [1] gde nam je potrebno nekoliko časova da pređemo nekoliko hiljada kilometara, ili „put oko sveta“. S obzirom na to da su glavni prenosioci zaraznih bolesti […]

Detalji
29 apr, 2020

EDPB uredio zaštitu zdravstvenih podataka

Imajući u vidu da je izrada novih i detaljnih uputstava za obradu zdravstvenih podataka deo godišnjeg plana rada Evropskog odbora za zaštitu podataka („EDPB“), EDPB je do sada usvojila Smernice 03/2020 o obradi podataka koji se tiču zdravlja u svrhe naučnog istraživanja u kontekstu izbijanja COVID-19 („Smernice“) i to 21. aprila 2020. godine, sa ciljem da se garantuje svako pravo na zaštitu ličnih podataka u trenucima kada se svet bori sa koronavirusom.   Zbog pandemije, u toku su mnogi istraživački napori u borbi protiv SARS-CoV-2 kako bi se što brže došlo do rezultata istraživanja. Što se tiče primene Opšte uredbe […]

Detalji
16 apr, 2020

Aplikacija za praćenje kontakata u borbi protiv virusa u 21. veku

Dok vlade i zdravstveni organi širom sveta zajednički rade na pronalaženju načina da se izbore sa COVID-19 pandemijom, istovremeno drže zaštitu ljudi na umu kao osnovni cilj svojih postupanja, ali i vraćanje društva u njegovo sedlo. Vlade i njihovi javni organi zdravstvene zaštite, kao i univeriteti i nevladine organizacije širom sveta, vrše značajan doprinos svojim istraživanjima kako bi razvili tzv. opt-in tehnologiju pomoću koje će se pratiti kontakti zaraženih osoba. Sa razlogom smo naglasili opt-in. Ovo znači da nijedna osoba neće biti praćena niti će biti naterana da obelodani svoje lične podatke ili lične podatke bilo koje druge osobe, bez […]

Detalji
27 mar, 2020

COVID-19 i podaci o ličnosti – da li ste zaštićeni?

U vreme pandemije virusa COVID-19, pravo na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti postaje sve relevantnija tema. Sve češće se može čuti pitanje – da li lične podatke o obolelima treba učiniti javno dostupnima ili ne? Dok se jedni zalažu da objavljivanje takvih podataka, smatrajući da se time može doprineti boljoj zaštiti javnog zdravlja, drugi su protiv bilo kakvog objavljivanja, ističući da bi ono moglo voditi u stigmatizaciju zaraženih i diskriminaciju. Međutim, postoje i one države, poput Bosne i Hercegovine („BiH“), koje su pronašle kompromisno rešenje, prema kom stepen zaštite privatnosti i podataka o ličnosti zavisi isključivo od ponašanja samih […]

Detalji
26 mar, 2020

COVID-19 u sukobu sa podacima o ličnosti – Vlada Crne Gore objavila adrese svih lica kojima je određena mera samoizolacije

Kancelarija Gecić Law već je pisala o tome kako „COVID-19 ne mari za zaštitu podataka o ličnosti“. Mera usvojena u Crnoj Gori još jednom je potvrdila ono što smo tom prilikom konstatovali. Naime, Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti Crne Gore donelo je 21. marta Odluku o objavljivanju imena i adresa lica kojima je određena mera samoizolacije zbog prethodnog nepoštovanja obaveze samoizolacije od strane nekih lica kojima je takva mera određena. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore dala je saglasnost na Odluku konstatujući da ista nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. […]

Detalji
18 mar, 2020

Virus COVID-19 ne mari za zaštitu podataka o ličnosti

Imajući u vidu globalno vanredno stanje, jedna od stvari koju treba razmatrati u okviru širenja virusa Covid-19 jeste i odnos između zdravlja svakog pojedinca i njegovog prava na zaštitu podataka o ličnosti, odnosno, čemu od navedenog treba dati primat. Kada je direktor Svetske zdravstvene organizacije proglasio Covid-19 pandemijom, obratio se svim zemljama sa porukom da “pronađu, izoluju, testiraju i prate svaki slučaj i otkriju svaki kontakt”. U skladu sa tim, svakog dana u svakoj zemlji širom sveta, značajan broj ljudi se podvrgava testiranju, stavlja u karantin, ispituje sa kim su sve stupali u kontakt, a sve to sa jednim jedinim […]

Detalji