Kategorija: Rešavanje sporova

21 maj, 2020

Vodič kroz naplatu potraživanja – koje opcije ima poverilac?

Ekonomske posledice pandemije virusa COVID-19 i vanrednog stanja pogodile su domaću privredu i negativno uticale na gotovo sve privrednike u Srbiji, ostavljajući ih u brigama za sopstvenu likvidnost. Stoga je pitanje koje se i inače često postavlja u svim privrednim granama postalo naročito aktuelno u trenutnim okolnostima –  kako do naplate potraživanja za prodatu robu ili pruženu uslugu? Poverioci imaju na raspolaganju nekoliko opcija.   Izvršni postupci U najvećem broju slučajeva, dobavljači robe ili pružaoci usluga svoja novčana potraživanja namiruju sudskim putem u izvršnom postupku. Da bi pokrenuli izvršni postupak i realizovali svoje novčano potraživanje, poverioci moraju da poseduju neku […]

Detalji
19 maj, 2020

Posle pandemije, potop –  čeka li Srbiju bujica investicionih arbitražnih sporova?

Pandemija virusa COVID-19 i restriktivne mere koje su države uvele, suštinski su doveli do „zatvaranja“ lokalnih, regionalnih i globalnih privrednih tokova. Zabrana kretanja, okupljanja i poslovanja (osim „srećnoj nekolicini“ u industrijama od suštinskog javnog značaja), opteretila je nacionalne ekonomije i generisala ogromne gubitke u privatnom sektoru. Na izvestan način, moglo bi se reći da su zemlje širom sveta, uključujući Srbiju, u cilju spasavanja ljudskih života „žrtvovale“ ekonomiju. Međutim, iako su mere očuvanja javnog zdravlja svakako bile opravdane, njihovo uvođenje izložilo je državu riziku od velikog broja odštetnih zahteva privrednika koji su pretrpeli finansijske gubitke. Po državu su naročito opasni odštetni […]

Detalji
11 maj, 2020

Kako se izboriti s bujicom COVID-19 sporova?

Dok zemlje širom sveta popuštaju uvedene zabrane kretanja i okupljanja, a mnogi od nas, uključujući sudove i stranke, izlaze iz izolacije, sigurno je da nas čeka obilje kompleksnih pravnih pitanja i sporova. Štaviše, imajući u vidu ogroman broj i ogromnu složenost takvih pravnih pitanja, borba s nadolazećom bujicom sporova zahtevaće veliku pravnu kreativnost i sofisticirane pravne strategije.   Po rečima Harolda Kima, predsednika američkog Instituta za pravnu reformu (engl. Institute for Legal Reform), pojava „[o]vih ranih sporova je, prema našem mišljenju, samo vrh ledene sante“.   Datum je 6. maj 2020. godine: Srbija ukida skoro dvomesečno vanredno stanje i ublažava […]

Detalji
08 maj, 2020

Narodna skupština ukinula vanredno stanje i (neke) vanredne mere

Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine, Vlada Srbije donela je niz uredbi kojima se ograničavaju određena ljudska prava, poput slobode okupljanja, i reguliše funkcionisanje javnog sektora, privrede i pravosudnih organa tokom vanrednog stanja. Cilj ovih mera u prvom redu bio je zaštita javnog zdravlja, ali i šira, ekonomska zaštita građana, bilo da su zaposleni, penzioneri ili nezaposleni.   Međutim, povoljan razvoj epidemiološke situaciji u Srbiji omogućio je, a potrebe privrede zahtevale, popuštanje određenih restriktivnih mera. Stoga, vanredno stanje je ukinuto 6. maja Odlukom Narodne skupštine, a s vanrednim stanjem „otišle“ su i brojne vanredne mere koje je Vlada […]

Detalji
07 maj, 2020

Ponovo rade sudovi – normalizacija uz maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju

Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine, pravosudni sistem u Republici Srbiji bio je na gotovo dvomesečnom predahu. Naime, Zaključkom Visokog saveta sudstva („VSS“) od 19. marta 2020. godine odložena su sva ročišta, s izuzetkom onih predmeta koja ne trpe odlaganja, do okončanja vanrednog stanja.   Međutim, kako je odlukom Narodne skupštine vanredno stanje ukinuto 6. maja 2020. godine, VSS se dao u akciju i već 7. maja doneo novi Zaključak, konstatujući da su ispunjeni uslovi za normalizaciju rada sudova počev od 11. maja – naravno, uz poštovanje određenih pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u cilju zaštite zdravlja i […]

Detalji
01 apr, 2020

Zamrzavanje subvencija – mogući udar na sektor obnovljivih izvora energije u Srbiji?

Sa proglašenjem vanrednog stanja 15. marta 2020. godine i ogromnog uticaja pandemije COVID-19 virusa na industriju u Srbiji, državni organi se trude da ublaže uticaj krize što je bolje moguće u cilju da srpska ekonomija preživi. Ključni aspekt ovog nastojanja jeste i očuvanje stabilnosti javnih finansija, što može biti učinjeno povlačenjem povlastica datim određenim delovima industrije. Na primer, državni organi mogu da odluče o prestanku isplate subvencija povlašćenim proizvođačima električne energije, a u cilju očuvanja ekonomije. Ali, kakve bi bile posledice ovakvih mera?   Šta su zapravo subvencije u sektoru energetike? Subvencije predstavljaju garantovana prava povlašćenih proizvođača električne energije iz […]

Detalji
26 mar, 2020

Upravni postupci: nova pravila o rokovima

Od proglašenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta 2020. godine, državni organi su doneli veliki broj odluka koje su usmerene na održanje reda i na prevenciju kolapsa privrede i pravosudnog sistema. Jednu od takvih mera predstavlja Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Uredba“), koja je doneta 24. marta 2020. godine.   Šta Uredba donosi? Uredba uspostavlja važne instrukcije u vezi sa rokovima u upravnim postupcima. Prvo, Uredba utvrđuje da stranke u postupcima pred državnim organima, organima jedinica lokalne samouprave, jedinica teritorijalne autonomije, kao i u postupcima pred drugim imaocima javnih ovlašćenja, neće snositi posledice u […]

Detalji
24 mar, 2020

Stečajni postupci, izvršenja i overe tokom vanrednog stanja

Od proglašenja pandemije virusa COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, mnogi se pitaju kako ta situacija utiče na njihov svakodnevni život. Da li dužnici koji ne plate račune za komunalne usluge mogu da očekuju prinudnu naplatu? Hoće li ugovorne strane moći da zaključe i solemnizuju ugovor o kupoprodaji nepokretnosti? I šta se dešava s pravnim licima nad kojima je otvoren stečaj – da li se taj postupak nastavlja bez obzira na vanredno stanje? Navedena i slična pitanja su od velikog praktičnog značaja za građane i privredu. Srećom, Ministarstvo pravde očekivalo je ova pitanja i, nakon uvođenja vanrednog stanja, izdalo […]

Detalji
23 mar, 2020

Visoki savet sudstva odlučio o radu sudova

Na osnovu Preporuka Ministarstva pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine, Visoki savet sudstva doneo je Zaključak kojim je definitivno preciziran u kojim će predmetima, izuzetno, sud postupati. Naime, u svim predmetima, osim u slučaju izričito navedenih izuzetaka, sva ročišta se odlažu počev od 19.03.2020. godine pa do okončanja vanrednog stanja. Izuzetno, u toku trajanja vanrednog stanja, održavaće se samo suđenja koja ne trpe odlaganje navedena u nastavku teksta. U krivičnopravnoj materiji, suđenja u predmetima: U kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora; Koja se vode za krivična dela „Nedozvoljena trgovina“, […]

Detalji
18 mar, 2020

Preporukom ministarstva pravde bliže pojašnjeno šta podrazumeva rad sudova u smanjenom obimu

Ministarstvo pravde RS objavilo Preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine. Navedenom Preporukom, bliže je pojašnjeno šta se podrazumeva pod radom suda u smanjenom obimu iz izjave generalnog sekretara predsednika i bivšeg ministra pravde, Nikole Selakovića. U dvanaest tačaka, Ministarstvo pravde iznelo je preporuke. Mi izdvajamo one koje su najvažnije potencijalnim i trenutnim strankama kako bi mogli realno da procene mogućnost i način rada konkretnog organa po njihovom predmetu. Mogućnost za rad od kuće Da rad po predmetima obavljaju (primarno) od kuće Vrhovni kasacioni sud, Privredni apelacioni sud, Prekršajni apelacioni sud […]

Detalji
16 mar, 2020

Arbitražni i parnični postupci u vreme COVID-19: prekidi u najavi?

Malo je verovatno da će ijedna svetska grana industrije uspeti da izbegne negativne posledice COVID-19 virusa. Ova pandemija će takođe izazvati prekide u postupcima međunarodnih trgovinskih i investicionih arbitraža, ali i postupaka pred domaćim sudovima, uključujući onih u Srbiji.   Međunarodna arbitraža Kao što i samo ime sugeriše, međunarodna arbitraža nije ograničena na teritoriju samo jedne države. Stranke, arbitri, advokati i svedoci često dolaze iz različitih zemalja. U redovnom toku postupka, oni bi se svi sastali na jednom mestu radi održavanja ročišta – najčešće negde u inostranstvu jer stranke u postupku preferiraju da mesto održavanja arbitraže bude neutralno mesto. Međutim, […]

Detalji