16 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Arbitražni i parnični postupci u vreme COVID-19: prekidi u najavi?

Malo je verovatno da će ijedna svetska grana industrije uspeti da izbegne negativne posledice COVID-19 virusa. Ova pandemija će takođe izazvati prekide u postupcima međunarodnih trgovinskih i investicionih arbitraža, ali i postupaka pred domaćim sudovima, uključujući onih u Srbiji.

 

Međunarodna arbitraža

Kao što i samo ime sugeriše, međunarodna arbitraža nije ograničena na teritoriju samo jedne države. Stranke, arbitri, advokati i svedoci često dolaze iz različitih zemalja. U redovnom toku postupka, oni bi se svi sastali na jednom mestu radi održavanja ročišta – najčešće negde u inostranstvu jer stranke u postupku preferiraju da mesto održavanja arbitraže bude neutralno mesto.

Međutim, s obzirom da su mnoge zemlje – što uključuje i Srbiju, uvele mere koje se odnose na ograničavanje putovanja u određena rizična područja kao što su Italija, Španija, Kina, Iran, Nemačka, Autrija, međunarodne arbitraže se ne mogu održati nesmetano. Način na koji će tačno ova situacija uticati na postupak zavisi od toga gde se arbitraža održava, odakle dolaze arbitri, stranke, advokati i svedoci ili od toga da li su i na koji način pogođeni zabranama na putovanja.

Najvažnije arbitražne institucije kao što su  ICC, LCIA, SCC, PCA, ICSID, izdale su saopštenja o tome kako treba voditi postupke u toku krize. Učesnicima aktivnih postupaka se savetuje da se upoznaju sa zdravstvenim direktivama i preporukama. Ovo znači da bi oni trebalo da se dogovore oko toga da li bi video konferencije ili sličan vid komunikacije koji ne uključuje fizičko prisustvo bio prihvatljiv ili bi u tom slučaju ročište morati da bude odloženo. U svakom slučaju, ne postoji ujednačen odgovor na pitanje: “Šta se sada dešava?” i učesnici arbitraže bi trebalo da prate razvoj situacije i da budu u kontaktu sa arbitražnim institucijama kako bi dobili informacije vezano za dalje postupanje.

 

Parnični postupci u Srbiji

Vanredno stanje uvedeno je u Srbiji 15. marta 2020. godine. Iako sudovi u Srbiji i dalje zvanično rade, očekuje se da Vlada Srbije 16. marta 2020. godine donese uredbu o merama, čime će biti razjašnjeno da li vanredno stanje utiče na normalan rad sudova, ili će sudovi prestati sa radom, a sve parnice prekinute. Zavisno od te odluke, postoji par scenarija kako pandemija i vanredno stanje mogu uticati na parnične postupke u Srbiji.

 

Vanredno stanje utiče na rad sudova

U ovom slučaju, sudovi više neće raditi i dolazi do prekida svih aktivnih postupaka u skladu sa Zakonom o parničnom postupku (“ZPP”). Tokom trajanja obustave rada, sudovima je zabranjeno da preduzimaju bilo kakve radnje, a radnje jedne od stranaka neće proizvoditi pravno dejstvo prema drugoj stranci do okončanja suspenzije rada sudova i dok se postupak ne nastavi.

Vanredno stanje i zatvaranje sudova će takođe uticati na prekluzivne rokove koji su određeni za parnične radnje, kao što su podnošenje podnesaka, tužbi ili žalbi. Ovi rokovi biće nastavljeni za stranku kada se postupak nastavi i sud obavesti stranku u postupku o tome.

Vanredno stanje ne utiče na rad sudova

Sudovi će nastaviti sa radom iako je verovatno da će se odložiti javna suđenja da bi se postupilo u skladu sa merama zaštite javnog zdravlja i preporukama koje je donela Vlada Srbije tako što bi se smanjio broj ljudi u prostorijama sudova. Sudovi će takođe verovatno odložiti sve druge radnje, osim onih koje bi dovele do štete za jednu od stranaka (npr. pribavljanje dokaza koji ne bi mogli da se izvedu kasnije).

Važno je napomenuti da bi u ovom slučaju, prekluzivni rokovi tekli, tako da savetujemo postupanje sa povišenom pažnjom.

Ukoliko stranka ne bi postupila u datom prekluzivnom roku, njoj ne bi bilo dozvoljeno da iskoristi svoje pravo u kasnijem trenutku. Međutim ukoliko se stranka pozove na ZPP i zatraži od suda povraćaj u pređašnje stanje, sud će uvažiti zahtev stranke ukoliko je izazvan opravdanim razlogom  (npr. hospitalizacija zbog infekcije COVID-19 bi svakako bila opravdan razlog), i pod dodatnim uslovom, da je stranka podnela zahtev u roku od 8 dana nakon što je razlog koji je uzrokovao propust prestao (npr. otpust iz bolnice), ali svakako ne kasnije od 60 dana od propuštanja.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com