Kategorija: Korporativno upravljanje

16 avg, 2021

Nema nametanja vakcinacije, probudite svest svojih zaposlenih, kaže ministarstvo

Naime, za vreme trajanja pandemije COVID-19 način poslovanja se u potpunosti izmenio. Od dobro uhodanog mehanizma odlaska u kancelariju, prešli smo na fotelju u svojoj dnevnoj sobi. Da li se sada vraćamo na rad iz poslovnih prostorija? Koji su uslovi da se vratimo u kancelarije? Šta je dozvoljeno poslodavcima u cilju sprovođenja mera zaštite zdravlja na radu a šta ne? Sva ova pitanja još uvek nisu u potpunosti rešena iako je evidentno da je njihovo rešavanje iz dana u dan od sve većeg značaja. Iz tog razloga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ( U daljem tekstu “Ministarstvo”) […]

Detalji
19 mar, 2021

Uredba o direktnim davanjima – nova „doza“ pomoći?

Prošlog meseca, stupila je na snagu nova Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2  („Uredba“), koja je doneta na sednici  Vlade Republike Srbije  („Vlada“) 11. februara 2021. godine. Na prvom mestu se treba podsetiti toga da nije u pitanju prva „doza“ pomoći privredi. Još u aprilu 2020. godine je Vlada ustanovila Pravni okvir mera podrške privredi. Jedna od njih je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih […]

Detalji
19 nov, 2020

Novi talas korone doneo izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Kako pandemija zarazne bolesti COVID-19 i dalje traje, izraženija je potreba da se mere za sprečavanja širenja zaraze striktno poštuju. U te svrhe, zakonodavac je uveo izmene regulatornog okvira. Kako bi se instituciolizovale mere zaštite i kaznene mere, kao i da bi se podstakli građani da se preventivno zaštite od zaraze koronavirusom, Skupština Srbije je dana 12. novembra 2020 godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Zakon“), kojim se, između ostalog, definiše pod kojim uslovima bi vakcinacija protiv virusa Covid-19 u Srbiji mogla da bude obavezna, koja su ovlašćenja komunalnih inspektora i milicije, […]

Detalji
24 jul, 2020

Srbija dobila drugi paket mera podrške privredi [AŽURIRANO]

Vlada Republike Srbije je 30. jula 2020. godine usvojila zaključak o direktnim davanjima i fiskalnim pogodnostima namenjenim privatnom sektoru. Navedeni zaključak je deo pravnog okvira za sprovođenje Drugog paketa mera pomoći privredi, čiji je cilj ublažavanje ekonomskih efekata Covid-19 (Drugi paket mera pomoći). Drugi paket mera pomoći vredan je 66 milijardi dinara i obezbediće direktna davanja i fiskalne pogodnosti privatnom sektoru, Mere su namenjene prvenstveno preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzeća (MMSP) i obuhvataju: Direktnu pomoć privatnom sektoru: Reč je o isplati direktne pomoći u iznosu od 60% minimalne zarade po zaposlenom. Ova mera će trajati dva meseca i […]

Detalji
10 jul, 2020

Uvođenjem novog pravilnika donete nove mere za sprečavanje širenja COVID-19 na radnom mestu

Povratak na radna mesta nakon nekoliko meseci vanrednog stanja i mera izolacije, otvorilo je nove izazove za poslodavce i zaposlene imajući u vidu da pandemija nije gotova, a da je opasnost od korona virusa još uvek prisutna. Posledično, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usvojilo je preventivne mere, kao i one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti kada se na radnom mestu pojavi slučaj COVID-19, i to donošenjem Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 94/2020) (“Pravilnik”). Pravilnik stupa na snagu 11. jula […]

Detalji
11 maj, 2020

Vlada donela Uredbu o utvrđivanju Garantne šeme – šta privrednici u Srbiji mogu da očekuju?

Vlada Srbije je 10. aprila 2020. godine objavila mere ekonomske politike kojima se umanjuje efekat pandemije po privredni sektor u Srbiji. Ove mere uključuju finansijsku podršku privrednim subjektima, između ostalog, putem kredita pod povoljnim uslovima, finansiranja minimalnih zarada. Spisak mera koji je najavljen 10. aprila nije konačan. Naime,još jedna od donetih je Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 („Uredba“). Prema rečima ministra finansija, upravo ova Uredba predstavlja glavni oslonac celog ekonomskog programa Vlade Srbije i ima vrednost od 2 milijarde eura.   Šta Uredba propisuje? Uredbom se uređuje, na prvom mestu, […]

Detalji
11 maj, 2020

Novom Uredbom Vlade pomereni neki od najvažnijih rokova za privredne subjekte

Pravni okvir mera podrške privredi, ustanovljen 10. aprila 2020. godine usvajanjem većeg broja uredbi, nakon nepunih nedelju dana od njihovog objavljivanja upotpunjen je još jednom uredbom.  Naime, Vlada Republike Srbije je  kao pandan uredbi kojom je pomeren rok za podnošenje izveštaja javnih preduzeća, donela Uredbu o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu […]

Detalji
08 maj, 2020

Narodna skupština ukinula vanredno stanje i (neke) vanredne mere

Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine, Vlada Srbije donela je niz uredbi kojima se ograničavaju određena ljudska prava, poput slobode okupljanja, i reguliše funkcionisanje javnog sektora, privrede i pravosudnih organa tokom vanrednog stanja. Cilj ovih mera u prvom redu bio je zaštita javnog zdravlja, ali i šira, ekonomska zaštita građana, bilo da su zaposleni, penzioneri ili nezaposleni.   Međutim, povoljan razvoj epidemiološke situaciji u Srbiji omogućio je, a potrebe privrede zahtevale, popuštanje određenih restriktivnih mera. Stoga, vanredno stanje je ukinuto 6. maja Odlukom Narodne skupštine, a s vanrednim stanjem „otišle“ su i brojne vanredne mere koje je Vlada […]

Detalji
06 apr, 2020

Uticaj korona virusa na ugovorne odnose u Bosni i Hercegovini

Izbijanje pandemije COVID-19 izazvalo je potrebu da nadležni organi preduzmu određene mere u cilju zaštite javnog zdravlja. Ove mere su uticale na poslovne aktivnosti u svim zemljama pogođenim korona virusom. Bosna i Hercegovina („BIH“) nije izuzetak. Glavno pitanje je da li se pojava pandemije COVID-19 može tretirati kao viša sila i na taj način može li uticati na uspostavljene ugovorne odnose. Ovo je veoma komplikovano pitanje, na koje se ne može odgovoriti jednoznačno i mora se posmatrati uzimajući u obzir okolnosti svakog konkretnog slučaja. Kao što smo već savetovali u našem članku, Da li je Covid-19 slučaj više sile? važno […]

Detalji
06 apr, 2020

Pandemija Covid-19 iskušava radnopravne propise svuda u svetu – Prava zaposlenih i poslodavaca u BiH

Pandemija COVID-19 stavila je radnopravno zakonodavstvo na test situacione osetljivosti. Kako podeliti teret novonastalih okolnosti između poslodavaca i zaposlenih jer i jedni i drugi su građani čiji je izvor prihoda ozbiljno ugrožen. Izvori radnog prava, u određenoj meri, već sadrže odgovore na poplavu pitanja koja se pojavila. Pitanje je kako ih adekvatno primeniti na svaku konkretnu okolnost tako da se zaštite oni najugroženiji i da se teret ekonomskih efekata pandemije, ako je moguće, pravedno rasporedi.  Analizirali smo, ovog puta, relevantne radnopravne propise i odluke vlasti u Bosni i Hercegovini koje se tiču novonastale situacije usled širenja virusa COVID-19.   Aspekt […]

Detalji
31 mar, 2020

Važna spona između države i poslodavaca u borbi protiv Covid-19

Izbijanje pandemije COVID-19 izazvalo je potrebu da nadležni organi preduzmu određene mere u cilju zaštite javnog zdravlja. Ove mere imaju sve veći uticaj na poslovne aktivnosti u svim zemljama pogođenim korona virusom. Pored toga, poslodavci su preduzeli nekoliko koraka kako bi održali kontinuitet u poslovanju. Sledstveno, pod ovim vanrednim okolnostima, sa sigurnošću se očekuju masovna otpuštanja i druge negativne posledice koje će se prebaciti na leđa zaposlenih. Uprkos svim naporima država da ojačaju svoje ekonomije, ipak najviše su pogođeni zaposleni. Zaposleni trpe i od pandemije i nesigurnosti za svoje zdravlje i od nesigurnosti oko sopstvenog položaja.   Položaj zaposlenih u […]

Detalji
31 mar, 2020

COVID-19 i privremeni prestanak obavljanja delatnosti – šta se dešava sa fiskalnim kasama?

Širenje virusa COVID-19 je nesumnjivo uticalo na sve aspekte srpske ekonomije. Dok kompanije iznose pesimistične prognoze u vezi sa sveopštom ekonomskom i poslovnom stabilnošću, mnogi zaposleni strahuju za sopstvena radna mesta i sredstva za život. Ali, kako su mali privrednici, kao što su preduzetnici, pogođeni ovom situacijom?   Preduzetnici su najteže pogođeni Mere usvojene od strane državnih organa kako bi se suzbilo širenje virusa COVID-10 u Srbiji uključuju zabranu okupljanja, zabranu kretanja, zatvaranje restorana i kafića kao i ustanova za rekreaciju i kulturu. Primarni cilj uvođenja ovih mera je da što veći broj ljudi ostane kod kuće, uz socijalno distanciranje […]

Detalji
27 mar, 2020

COVID-19 i ugovori o zakupu – da li privrednici imaju pravo na smanjenje zakupnine?

Imajući u vidu brojne mere uvedene tokom vanrednog stanja u Srbiji i neizbežne ekonomske posledice takvih mera, privrednici nastoje da na sve moguće načine smanje svoje rashode tokom trenutne krize. S obzirom na to da je veliki broj privrednika, naročito malih i srednjih preduzeća, zakupac poslovnih prostorija u kojima obavlja delatnost, postavlja se pitanje – da li su ovi privrednici u obavezi da plaćaju punu zakupninu iako su u potpunosti obustavili poslovanje ili su poslovali s drastično smanjenim kapacitetima? Odgovor na ovo pitanje je sve samo ne jednostavan.   Šta kaže zakon? Pravni odnos između zakupca i zakupodavca načelno je […]

Detalji
25 mar, 2020

Zabrana kretanja u BiH – dva Entiteta, zajednička briga

Za gotovo sve zemlje koje se bore protiv virusa COVID-19, ograničavanje određenih građanskih prava i sloboda nužno je, pre svega, kako bi se rasteretio zdravstveni sistem, opterećen rastućim brojem obolelih. Stoga, zemlje po pravilu ograničavaju slobodu kretanja građanima, tako što određenim kategorijama lica naređuju potpunu izolaciju, dok istovremeno uvode opštu zabranu kretanja na javnim mestima tokom policijskog časa. U tom smislu, ni Bosna i Hercegovina („BiH“) nije izuzetak. Savjet ministara BiH prepoznao je opasnost koju po javno zdravlje i bezbednost BiH predstavlja virus COVID-19 i doneo je odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH. Ipak, konkretne […]

Detalji
24 mar, 2020

Iz udobnosti vašeg doma do poslovnog odnosa sa bankom

Zbog globalne pandemije COVID-19, u Srbiji je proglašeno vanredno stanje 15. marta 2020. Ova odluka imala je za posledicu ograničavanje kretanja ljudi u cilju sprečavanja daljeg širenja virusa i smanjenja broja zaraženih. S obzirom da se virus koji uzrokuje COVID-19 širi sa osobe na osobu, jedina mera zaštite je izbegavanje socijalnih kontakata. Od 16. marta nastava u školama i na univerzitetima je obustavljena, a vrtići su zatvoreni. Suprotno tome, neke institucije su i dalje otvorene, poput sudova, opština, javnih beležnika, banaka i drugih finansijskih institucija zbog potrebe održavanja uspostavljenih poslovnih odnosa i obezbeđivanja sigurnog pravnog okruženja za nove. Shodno tome, […]

Detalji
24 mar, 2020

Stečajni postupci, izvršenja i overe tokom vanrednog stanja

Od proglašenja pandemije virusa COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, mnogi se pitaju kako ta situacija utiče na njihov svakodnevni život. Da li dužnici koji ne plate račune za komunalne usluge mogu da očekuju prinudnu naplatu? Hoće li ugovorne strane moći da zaključe i solemnizuju ugovor o kupoprodaji nepokretnosti? I šta se dešava s pravnim licima nad kojima je otvoren stečaj – da li se taj postupak nastavlja bez obzira na vanredno stanje? Navedena i slična pitanja su od velikog praktičnog značaja za građane i privredu. Srećom, Ministarstvo pravde očekivalo je ova pitanja i, nakon uvođenja vanrednog stanja, izdalo […]

Detalji
20 mar, 2020

(e)Registracija osnivanja DOO u vanrednom stanju

Zbog globalne pandemije COVID-19, u Srbiji je 15. marta 2020. godine proglašeno vanredno stanje. Ova odluka je uticala na ograničavanje kretanja ljudi u cilju sprečavanja daljeg širenja virusa i smanjenja broja zaraženih. Od 17. marta, Srbija je usvojila pravila o policijskom času, što znači dalja ograničenja u pogledu svakodnevnog kretanja. Svi šalteri javnih institucija biće zatvoreni, osim onih čije bi zatvaranje ugrozilo kontinuirano funkcionisanje države u vanrednom stanju, uključujući i šaltere Agencije za privredne registre. Ali, šta se događa sa građanima koji imaju da obave raznu „papirologiju“, npr. da podnesu zahtev za registraciju osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću („DOO“). Rešenje […]

Detalji
16 mar, 2020

Održavanje sednica kolektivnih organa društva za vreme COVID-19 pandemije

S obzirom na to da je u svetu proglašena pandemija virusa COVID-19, opšta preporuka zdravstvenih i državnih organa je  da se izbegavaju direktni sastanci i  da se, koliko god je to moguće, smanji broj društvenih kontakata. Međutim, sednice kolektivnih organa privrednih društava se moraju održavati i odluke se moraju donositi. U ova neočekivana vremena svi kolektivni organi srpskih privrednih društva treba da razmotre mogućnosti koje predviđa Zakon o privrednim društvima, a koje omogućavaju održavanje sednica putem savremene komunikacijske opreme i uređaja. Ovaj dokument služi kao kratak podsetnik kako bi srpska privredna društva trebala pristupiti prilikom održavanja sednica na daljinu. Član […]

Detalji