25 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Zabrana kretanja u BiH – dva Entiteta, zajednička briga

Za gotovo sve zemlje koje se bore protiv virusa COVID-19, ograničavanje određenih građanskih prava i sloboda nužno je, pre svega, kako bi se rasteretio zdravstveni sistem, opterećen rastućim brojem obolelih. Stoga, zemlje po pravilu ograničavaju slobodu kretanja građanima, tako što određenim kategorijama lica naređuju potpunu izolaciju, dok istovremeno uvode opštu zabranu kretanja na javnim mestima tokom policijskog časa. U tom smislu, ni Bosna i Hercegovina („BiH“) nije izuzetak.

Savjet ministara BiH prepoznao je opasnost koju po javno zdravlje i bezbednost BiH predstavlja virus COVID-19 i doneo je odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH. Ipak, konkretne mere radi suzbijanja epidemije COVID-19 u BiH donete su na nivou njenih Entiteta – Republike Srpske („RS“) i Federacije Bosne i Hercegovine („FBiH“).

 

Ograničenja na snazi u RS

Vlada RS donela je 16. marta 2020. godine Odluku o proglašenju vanredne situacije zbog virusa COVID-19 („Odluka Vlade RS“). Odlukom RS nisu propisane konkretne mere koje je potrebno preduzeti da bi se sprečilo naglo širenje zaraze na teritoriji Republike Srpske, ali se upućuje na zakonske nadležnosti Republičkog štaba za vanredne situacije („Štab RS“) čiji je zadatak da donese odluku o potrebnim daljim koracima.

Štab RS brzo je reagovao, i već 21. marta 2020. godine doneo Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS („Zaključak“), kojim je licima starijim od 65 godina potpuno zabranjeno svako kretanje van njihovih domova. Takođe, Zaključkom je uveden i policijski čas za sve građane, bez obzira na starost, te je zabranjeno svako kretanje na javnim površinama u periodu od 20 časova uveče do 5 časova ujutro.

Zaključkom su predviđeni i izuzeci od zabrane kretanja tokom policijskog časa za određene kategorije lica. Tako, dok su na zadatku, zdravstveni radnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova („MUP“) i drugih agencija za sprovođenje zakona mogu se slobodno kretati na javnim površinama bez obzira na policijski čas. Takođe, od zabrane su izuzeta i lica kojima MUP izda posebnu dozvolu za kretanje, kao i lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja posla. Naravno, ograničenje slobode kretanja tokom policijskog časa ne važi ni za lica kojima je potrebna hitna medicinska pomoć.

Međutim, imajući u vidu konstantno pogoršanje zdravstvene situacije, RS je preduzela dodatne korake kako bi zaštitila svoje građane od virusa COVID-19.

Naime, 28. marta 2020. godine Narodna skupština RS donela je Odluku o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju RS („Odluka Narodne skupštine RS“). Iako njome nisu propisane nikakve nove mere, Odluka Narodne skupštine RS efektivno suspenduje rad parlamenta, čime se Predsedniku RS daju šira ovlašćenja da donosi uredbe sa snagom zakona.

Odluka Narodne Skupštine RS stupila je snagu 3. aprila 2020. godine.

 

Ograničenja na snazi u FBiH

Vlada FBiH donela je 16. marta 2020. godine Odluku o proglašenju stanja nesreće usled pojave virusa COVID-19 („Odluka FBiH“). Odlukom FBiH naređeno je Federalnom štabu civilne zaštite („Štab FBiH“) da preuzme sve aktivnosti na donošenju potrebnih mera i koordinaciji njihovog sprovođenja na teritoriji FBiH.

Prvu Naredbu kojom se ograničava sloboda kretanja građana, Štab FBiH doneo je 20. marta 2020. godine. U skladu s njom, svim licima mlađim od 18 i starijim od 65 godina potpuno je zabranjeno kretanje na javnim površinama, bez izuzetaka. Propisano je da će ova ograničenja biti na snazi do 31. marta 2020. godine, ali je izvesno da će zabrana biti produžena.

Osim zabrane kretanja maloletnim i licima starijim od 65 godina, Naredbom Štaba FBiH od 21. marta 2020. godine uvedena je potpuna zabrana kretanja za sve građane u periodu od 18 časova uveče do 5 časova ujutro. Od ove zabrane izuzeti su samo zaposleni koji su uključeni u sprovođenje mera i aktivnosti na rešavanju trenutnog stanja nesreće izazvanog pandemijom (poput medicinskog osoblja, pripadnika policije i drugih bezbednosnih agencija) i zaposleni koji rade u smenama.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com