26 jan, 2021
Povratak na naslovnu

Nova šema državne pomoći Nemačkoj – dodatni podsticaj do sada najvećem paketu pomoći

Evropska komisija („Komisija“) odobrila je Nemačkoj šemu državne pomoći u iznosu od 12 milijardi evra za podršku kompanijama koje su teško pogođene krizom koju je COVID-19 prouzrokovao prošle godine.

Komisija, koja ima presudnu ulogu u sprečavanju nesrazmernog odobravanja državne pomoći, smatra da su odobrene mere „proporcionalne“ i u skladu sa pravilima EU o državnoj pomoći. Naime, ova šema je odobrena u skladu sa članom 107 (2) (b) Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije („UFEU“) kojim je predviđena naknada štete koja je direktno prouzrokovana izuzetnim okolnostima. Kao što je predviđeno, cilj ove mere jeste omogućavanje državama da iskoriste potpunu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnoj pomoći, a zbog njihove već narušene ekonomske aktivnosti.

Izvršna potpredsednica Margaret Vestager, nadležna za politiku zaštite konkurencije, izjavila je: „Ovaj paket mera u iznosu od 12 milijardi evra, omogući će Nemačkoj da nadoknadi štetu svim kompanijama prouzrokovanu usled restriktivnih mera uvedenih radi suzbijanja korona virusa. Novi paket mera, zajedno sa merama koje su odobrene u iznosu do 4 miliona evra po kompaniji, deo su paketa Novemberhilfe.“ Vestager je ukazala na značaj koordiniranog delovanja u pronalaženju efikasnih rešenja za podršku privredi u ovim teškim vremenima, u skladu sa pravilima EU.

Sada prelazimo na glavni deo – šema državne pomoći.

Nemački paket mera državne pomoći – Novemberhilfe paket mera

Ovaj paket mera u sebi sadrži tri mere državne pomoći:

  1. i) do 1 milion evra po kompaniji u okviru šeme državne pomoći u vidu malih davanja (inicijalno u iznosu do 800.000 evra) odobrenom od strane Komisije 24. marta 2020, u kombinaciji sa de minimis pomoći do 200.000 evra;
  2. ii) dodatnih 3 miliona evra po kompaniji, odobrenih od strane Komisije u šemi koja je obuhvatala nepokrivene fiksne troškove iz 23. novembra 2020; i
  3. iii) najnovija šema odobrena 21. januara 2021.

Naime, u okviru najnovije šeme državne pomoći, sve kompanije će imati pravo na državnu pomoć u vidu direktnih davanja radi nadoknade svih gubitaka nastalih tokom karantina/policijskog časa iz marta/aprila i novembra/decembra 2020. Davanja će pokrivati:

  1. i) iznos do 100% od ukupnog gubitka nastalog usled uvođenja karantina/policijskog časa, ili
  2. ii) iznos od 75% prometa ostvarenog tokom novembra i decembra 2019, a izbor jednog od ovih iznosa će zavisiti od toga koji je niži.

Ukoliko se neko pita zašto se ovom paketu mera pridaje ovoliki značaj, ovaj članak će otkloniti otkloni svaku dilemu. Naime, adekvatan finansijski stimulans tokom ekonomske krize može ili pogoršati efekte recesije ili osigurati ekonomski prosperitet. Upravo iz ovog razloga, svaki paket predloženih mera treba ispratiti sa pažnjom kakvu zaslužuje.

Ukoliko nekim čudnim spletom okolnosti, niste ispratili naše prethodne objave, posebno skrećemo pažnju na ovu vest. Posebno imajte u vidu da je samoj Nemačkoj dodeljeno više od polovine sredstava određenih za borbu protiv ekonomskih posledica pandemije. Neko bi možda pomislio da je Nemačka, sa najsnažnijom privredom na jedinstvenom tržištu EU, imala preferencijalan tretman.