Kategorija: Arhiv

09 apr, 2020

Ne mogu se sva ljudska prava suspendovati za vreme vanrednog stanja – van snage*

Sloboda kretanja – obruč koji se steže Od 15. marta kada je u Republici Srbiji („RS“) uvedeno vanredno stanje, odnosno od 18. marta kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo Naredbu o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS („Naredba“), nekoliko puta su menjane mere u cilju pronalaženja najefikasnijeg načina sprečavanja širenja korona virusa. S obzirom da se u javnosti dosta govori o tome, praktično je postalo opštepoznato o kojim merama se radi i na koga se odnose zabrane poznate kao policijski čas. Međutim, i pored toga postoji dosta ljudi koji se ne pridržavaju propisanih mera. Koja ograničenja propisuje Naredba? […]

Detalji
06 apr, 2020

COVID-19 i nove zabrane – bez usluga ulepšavanja i klađenja dok traje vanredno stanje – van snage*

Od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta 2020. godine, nadležni organi doneli su veliki broj podzakonskih akata kojim se regulišu – ili, bolje rečeno, ograničavaju – određena prava građana i funkcionisanje privatnog sektora. Međutim, kako se zdravstvena situacija iz dana u dan usložnjava, nadležni organi moraju neprekidno pratiti razvoj situacije i reagovati na širenje zaraze donošenjem novih mera i uvođenjem novih ograničenja. Šta je ovoga puta posredi?   Tokom vanrednog stanja bez salona lepote i igara na sreću U cilju ograničenja broja potencijalno opasnih kontakata između građana, Vlada Srbije donela je 1. aprila 2020. godine Uredbu o dopuni Uredbe […]

Detalji
30 mar, 2020

Olakšice za plaćanje poreza kao odgovor na krizu usled korona virusa u Bosni i Hercegovini – van snage*

Bosna i Hercegovina („BH“) je nedavno proglasila vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa, smatrajući da je to adekvatan odgovor na trenutnu situaciju, i da će tako omogućiti da se preduzmu svi potrebni koraci da se pomogne stanovništvu. Kao dio mera za odlaganje posledica koronavirusa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine („FBIH„), kao i Vlada Republike Srpske („RS„) najavile su poreske olakšice i slične mere kako bi podržali ekonomiju i građane.   Poreske mere Kao jedna od mera, rok za podnošenje prijava poreza na dobit je produžen do 15. aprila 2020. godine u FBIH, i do 30. aprila 2020. godine u RS-u. Kada […]

Detalji
30 mar, 2020

Širenje COVID-19 virusa – pregled mera donetih od strane državnih organa Severne Makedonije – van snage*

Mnoge države, ako ne i sve, smatraju da je neophodno donošenje mera i/ili uskraćivanje određenih prava građana tokom pandemije COVID-19 virusa samo da bi situacija bila pod kontrolom. Obično se države opredeljuju za poreske olakšice poreskim obveznicima, finansijske „injekcije“ malim i srednjim preduzećima, zamrzavanje cena, povoljnije uslove za otplatu kredita, kao i za druge ekonomske mere u cilju smanjenja posledica pandemije COVID-19. S druge strane, države često odlučuju o uskraćivanju prava slobode kretanja tako što u potpunosti zabranjuju kretanje određenim kategorijama lica, odnosno uvode tzv. „policijski čas“ za sve građane, bez obzira na godine starosti. U tom smislu, Severna Makedonija […]

Detalji
27 mar, 2020

Covid-19 pandemija: Crna Gora ušla u ozbiljnu borbu protiv korona virusa – van snage*

Crna Gora je poslednja evropska zemlja koju je pogodila pandemija COVID-19. Iako nije proglašeno vanredno stanje, crnogorske vlasti uvele su niz mera za sprečavanje daljeg širenja korona virusa. U skladu sa tim, Ministarstvo zdravlja Crne Gore je donelo Naredbu za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa („Naredba“).   Ograničenje slobode kretanja U skladu sa Naredbom: obustavljen je međunarodni putnički saobraćaja, osim najavljenog dolaska crnogorskih državljana, posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava Operativnom štabu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, uz obavezan smeštaj u karantin, u skladu s rešenjem zdravstveno-sanitarne inspekcije; zabranjen je putnički međugradski saobraćaj, osim za putnička […]

Detalji
27 mar, 2020

Medicinska sredstva- doneta dopunska uredba – van snage*

Prateći uputstva sadržana u zakonskim normama, dana 24. marta 2020. godine, Vlada je donela Uredbu o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Uredba”).  Ovom Uredbom propisani su posebni tehnički zahtevi, standardi i primena medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja proglašenog usled pojave i širenja bolesti. Takođe se predviđa da se mogu nabavljati, stavljati u upotrebu i primenjivati u lečenju medicinska sredstva koja nisu proizvedena uz primenu propisanih standarda, pod uslovom da proizvođač, odnosno distributer uz medicinsko sredstvo priloži: jedan primerak opisa tehničkih karakteristika i načina upotrebe medicinskog […]

Detalji
25 mar, 2020

Poreske mere kao odgovor na epidemiju COVID-19 – van snage*

Vlada Republike Srbije („RS“), uz supotpis Predsednika RS, na svojoj sednici održanoj 20. marta 2020. godine usvojila je Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Uredba“). Uredba uključuje mere poreske olakšice i sniženje stope zatezne kamate kako bi se olakšali zaoštreni ekonomski uslovi i povećala likvidnost poreskih obveznika tokom ovog perioda vanrednih izazova. Uredba je odmah stupila na snagu, tj. 20. marta 2020. kao deo kontinuiranog procesa primene mera za podršku finansijskoj stabilnosti i likvidnosti. Tokom vanrednog stanja, Uredba predviđa dve glavne mere, smanjenje zatezne kamate i poreske […]

Detalji
23 mar, 2020

Rokovi u sudskim postupcima „pauzirani“ zbog pandemije COVID-19 – van snage*

Vanredno stanje u Srbiji proglašeno je 15. marta 2020. godine. Do danas, Vlada Srbije donela je brojne odluke koje su usmerene na održavanje reda i kojima se sprečava kolaps privrede i pravosudnog sistema. Poslednja u nizu ovih odluka doneta je 20. marta 2020. godine, kada je Vlada donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja („Uredba“).   Šta Uredba propisuje? Iako se sastoji od svega tri člana, Uredbom je efektivno zaustavljen protok rokova u većini sudskih postupaka, počev od 15. marta 2020. godine. Pre svega, Uredbom je propisano da prestaju da teku rokovi za podnošenje ustavne žalbe, […]

Detalji
23 mar, 2020

Vanredno stanje i zašto se treba pridržavati mera – van snage*

Posledice pandemije virusa COVID-19 po ekonomiju Srbije i njene građane već su vidljive.  Države širom sveta se velikim naporima bore kako bi zaštitile svoje građane od širenja novog virusa i povećanja broja obolelih.  Većima zemalja, poput Slovenije, Bugarske, Španije, Mađarske i Italije, proglasile su vanredno stanje i zatvorile svoje granice. Građanima je naređena izolacija, a ljudima se dopušta da napuste svoj dom samo kako bi otišli na posao, kupili neophodne potrepštine i pomogli drugima. Uzimajući u obzir trenutna dešavanja i porast broja obolelih i umrlih, naročito u žarištima kao što su Italija i Španija, državni organi Srbije su takođe preduzeli […]

Detalji
20 mar, 2020

Ograničenja u vreme COVID-19 pandemije – da li je kretanje slobodno? – van snage*

Vanredno stanje zahteva ekstremne mere. COVID-19 je nastavio da se širi teritorijom Srbije bez obzira na preduzete mere. Država je sve oštrija u propisivanju mera – u cilju sprečavanja sve većih razmera infekcije virusom. Sada, država se opredelila za oštru meru zabrane kretanja, kako bi zaštitila živote svojih građana.   Šta nove mere nalažu? Ministarstvo unutrašnjih poslova je 18. marta 2020. godine donelo najnoviju i (do sada) najrigorozniju meru tokom vanrednog stanja – ograničenje slobode kretanja ljudi. Ovom merom, poznatom kao „policijski čas“ (iako srpsko pravo ne poznaje ovaj termin) zabranjeno je kretanje građanima starijim od 65 godina koji žive […]

Detalji
17 mar, 2020

COVID – 19: Vanredno stanje i ograničene cene – van snage*

Broj slučajeva korona virusa se i dalje povećava širom sveta, a Evropa se smatra trenutnim epicentrom epidemije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Evropi je sada, osim Kine, više potvrđenih slučajeva zaraženih i preminulih u odnosu na sve preostale regione zajedno. Zaključno sa 16. martom, Srbija je potvrdila 55 slučajeva zaraženosti.   Zbog toga je, u vanrednom postupku,  propisanim Ustavom, 15. marta 2020. godine u Srbiji uvedeno vanredno stanje (Službeni glasnik možete pronaći ovde).  Uvedene mere obuhvataju, između ostalog, potpuno zatvaranje granica, zatvaranje škola, pridržavanje pravilima boravka u karantinu čije kršenje je zaprećeno  krivičnim sankcijama. Istog dana, na vanrednoj sednici, […]

Detalji
17 mar, 2020

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja- šta to menja za poslodavce – van snage*

Nakon što je Gecić Law objavio svoje uputstvo i savet klijentima-privrednicima kako da urede svoje radne odnose sa zaposlenima koji rade od kuće putem Aneksa Ugovora o radu, doneta je i obavezujuća odluka Vlade Republike Srbije.  Vlada Republike Srbije kao da je čitala naše misli, te je dana 16. marta 2020. godine donela i objavila Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja. Ovom Uredbom propisano je da je za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati […]

Detalji