17 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja- šta to menja za poslodavce – van snage*

Nakon što je Gecić Law objavio svoje uputstvo i savet klijentima-privrednicima kako da urede svoje radne odnose sa zaposlenima koji rade od kuće putem Aneksa Ugovora o radu, doneta je i obavezujuća odluka Vlade Republike Srbije.  Vlada Republike Srbije kao da je čitala naše misli, te je dana 16. marta 2020. godine donela i objavila Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.

Ovom Uredbom propisano je da je za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen ovakav način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju, i to bez bilo kakvog aneksiranja ugovora o radu ili opštih akata, očigledno kako bi se ubrzala procedura što je potez za svaku pohvalu!

Nadalje, u slučaju da organizaciona struktura i način rada ne dozvoljava rad od kuće, propisana su i dodatna uputstva poslodavcima, u smislu da je poslodavac dužan obezbediti da se uslovi rada usklade  sa uslovima vanrednog stanja i to: organizacijom rada u smenama, održavanjem sastanaka elektronskim putem, te odlaganjem službenih putovanja u zemlji i inostranstvu. Sada je preporuka poslodavcima da obezbede zaštitna sredstva na radu postala pravna obaveza za poslodavce koji ne mogu organizovati rad od kući li na daljinu.

Ovo je još jedna od mera kojom država pokušava da se izbori sa širenjem virusa COVID-19, a verujemo da će ih tek biti u narednom periodu.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com