Kategorija: Javno pravo

16 mar, 2021

„Kovid pasoši“ – nova normalnost?

Već dugo je jasno da je pandemija COVID-19 potpuno izmenila način svakodnevnog funkcionisanja u svim sferama života. Sintagma „nova normalnost“ (engl. „new normal“) skovana je i povezuje se sa nastankom svetske ekonomske krize, ali izgleda da je vreme da ponovo bude „aktivirana“ jer je nesumnjivo da je svetska pandemija primorala sve nas da naučimo kako da funkcionišemo u novim, izmenjenim okolnostima.  2020. – „godina virusa“ Može se reći da je svet postao jedno „globalno selo“ [1] gde nam je potrebno nekoliko časova da pređemo nekoliko hiljada kilometara, ili „put oko sveta“. S obzirom na to da su glavni prenosioci zaraznih bolesti […]

Detalji
19 nov, 2020

Novi talas korone doneo izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Kako pandemija zarazne bolesti COVID-19 i dalje traje, izraženija je potreba da se mere za sprečavanja širenja zaraze striktno poštuju. U te svrhe, zakonodavac je uveo izmene regulatornog okvira. Kako bi se instituciolizovale mere zaštite i kaznene mere, kao i da bi se podstakli građani da se preventivno zaštite od zaraze koronavirusom, Skupština Srbije je dana 12. novembra 2020 godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Zakon“), kojim se, između ostalog, definiše pod kojim uslovima bi vakcinacija protiv virusa Covid-19 u Srbiji mogla da bude obavezna, koja su ovlašćenja komunalnih inspektora i milicije, […]

Detalji
12 jun, 2020

Nove ocene Evropske komisije o ukidanju ograničenja

U slučaju da planirate sledeće putovanje u neku od država članica EU, ono što je predstavljamo u nastavku može vam biti od koristi. juna 2020. godine, Evropska komisija („Komisija“) je objavila Komunikaciju o trećoj proceni primene privremenog ograničenja na putovanja u EU na taj način ohrabrujući preostale države članice (one koje još uvek nisu ukinule zabranu) da ukinu postojeću kontrolu na unutrašnjim granicama i ograničenja slobodnog kretanja unutar granica EU do 15. juna 2020. godine. Sada govorimo o 3. epizodi produžetka važenja ograničenja putovanja od strane Komisije za putnike koji dolaze iz trećih država s obzirom na činjenicu da je […]

Detalji
08 jun, 2020

Policijski čas ponovo na snazi u Severnoj Makedoniji

Severna Makedonija je 18. marta 2020. godine proglasila vanredno stanje zbog izbijanja koronavirusa, koje su pratile brojne mere, uključujući zabranu okupljanja, samoizolaciju, zabranu kretanja. Razvoj epidemiološke situacije u ovoj zemlji dozvolio je ukidanje mera, dok je vanredno stanje ostalo na snazi do danas. Najnovija odluka o produženju vanrednog stanja doneta je 30. maja. Prema toj odluci, vanredno stanje bi trebalo da traje do 14. juna, a koje predstavlja već treće produženje trajanja vanrednog stanja u Severnoj Makedoniji. Pogoršanje epidemiološke slike u Severnoj Makedoniji je, prema mišljenju Vlade Severne Makedonije, zahtevalo da se ponovo uvede mera zabrane kretanja, kao odgovor na […]

Detalji
26 maj, 2020

Zapadni Balkan – putovanja u vreme pandemije virusa COVID-19

Srbija – potpuno otvaranje granica U skladu s poboljšanjem epidemiološke situacije, Vlada Srbije odlučila je 19. maja 2020. godine da za ulazak u Srbiju, počev od 22. maja, ni državljanima Srbije ni stranim državljanima neće biti potreban negativan test na korona virus, kao ni posebna dozvola za ulazak u zemlju. Vlada je ukinula i meru upućivanja u samoizolaciju nakon dolaska iz inostranstva, pri čemu će svim licima koja ulaze na teritoriju Srbije biti uručena zdravstvena upozorenja u kojima se navodi da ulaze na teritoriju na kojoj virus još uvek cirkuliše, kao i načini prevencije infekcije. Takođe, iako je posedovanje negativnog […]

Detalji
15 maj, 2020

COVID-19 i novi protokol za ulazak srpskih državljana u Srbiju

Nakon uvođenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine, odlukom Vlade došlo je do maltene potpunog zatvaranja granica za tranzit putnika. Međutim, ovakav privremeni režim zabrane ulaska u zemlju nije važio za srpske državljane, strane državljane s odobrenim boravkom ili stalnim nastanjenjem u Srbiji, kao ni za akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih misija, članove kancelarija međunarodnih organizacija i članove njihovih porodica, uz obavezu izolacije nakon ulaska u zemlju u trajanju do 28 dana.   Poboljšanje epidemiološke situacije i ukidanje vanrednog stanja omogućilo je Vladi da preduzme mere ka postepenom otvaranju graničnih prelaza, pre svega za srpske državljane. Tako, Vlada je na […]

Detalji
08 maj, 2020

Narodna skupština ukinula vanredno stanje i (neke) vanredne mere

Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine, Vlada Srbije donela je niz uredbi kojima se ograničavaju određena ljudska prava, poput slobode okupljanja, i reguliše funkcionisanje javnog sektora, privrede i pravosudnih organa tokom vanrednog stanja. Cilj ovih mera u prvom redu bio je zaštita javnog zdravlja, ali i šira, ekonomska zaštita građana, bilo da su zaposleni, penzioneri ili nezaposleni.   Međutim, povoljan razvoj epidemiološke situaciji u Srbiji omogućio je, a potrebe privrede zahtevale, popuštanje određenih restriktivnih mera. Stoga, vanredno stanje je ukinuto 6. maja Odlukom Narodne skupštine, a s vanrednim stanjem „otišle“ su i brojne vanredne mere koje je Vlada […]

Detalji
13 apr, 2020

BiH rekla ne povećanju cena osnovnih životnih namirnica i nafte tokom vanrednog stanja

Usled pojave najveće pandemije u moderno doba, sve države i ekonomije sveta našle su se izazovnim vremenima i sva privredna društva. Ono što je neminovno je da su trgovci prehrambenom robom i namirnicama pod izazovom svoje vrste da ispoštuju sve kupce i da obezbede dovoljne količine zaliha neophodnih namirnica. Kroz istoriju se pokazalo da u vreme svake krize, koji god njen uzrok bio, nađu se oni koji pokušavaju da izvuku korist iz ove krize, na primer povećanjem cena osnovnih životnih namirnica. Zbog toga, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (“FBiH”) je donela Odluku kojom se utvrđuje postojanje uslova za popisivanje mera […]

Detalji
07 apr, 2020

Stavljen van snage Zaključak Vlade o centralizovanom informisanju o stanju i posledicama širenja COVID-19

Vlada Republike Srbije stavila je van snage svoj Zaključak 05 br. 53-2928/2020 („Zaključak“) kojim je objavljivanje informacija u vezi stanja i posledica zarazne bolesti COVID-19 centralizovano posredstvom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Krizni štab“) na čijem je čelu Ana Brnabić, predsednica Vlade . Vlada je 28. marta usvojila Zaključak. Zaključak je 31. marta objavljen u Službenom glasniku RS br. 48/2020. Dana 3. aprila, Vlada je Zaključak stavila van snage (usvajanjem novog Zaključka 05 br. 53-3010/2020, objavljenog u Službenom glasniku RS br. 50/2020). Podsetimo prvo šta je u Zaključku bilo predviđeno. Pošlo se od važnog priznanja da je informisanje […]

Detalji
27 mar, 2020

Dezinformacije ne znaju za policijski čas – Republika Srpska kažnjava za širenje panike

Paralelno sa pandemijom COVID-19, aktuelna tema je i svojevrsna pandemija dezinformacija u medijima, na društvenim mrežama kao i u vidu tekstualnih i govornih poruka koje kruže mobilnim mrežama. Najefikasnije mere protiv širenja virusa – samoizolacija, policijski časovi i zatvaranje granica – nemoćne su u odnosu prema kretanju informacija na globalnom i nacionalnom nivou. Kretanje kliconoša dezinformacija mora se zaustavljati drugačijim merama.   Vlada Republike Srpske donela je, na inicijativu MUP-a, Odluku o zabrani izazivanja panike i nereda za vreme vanredne situacije proglašene na teritoriji Republike Srpske. To znači da se, za vreme vanredne situacije, zabranjuje iznošenje ili prenos lažnih vesti […]

Detalji
27 mar, 2020

Covid-19: Položaj nerezidenata i ostalih stranaca u Srbiji za vreme pandemije

Otkako je proglašeno vanredno stanje, više od 320.000 državljana Srbije se iz inostranstva vratilo u Republiku Srbiju („RS“). Kako bi se sprečio dalji dolazak ljudi i time bilo kakvo pogoršanje zdravstvene situacije građana u RS, sve granice su od 20. marta 2020. zatvorene za sve putnike, podjednako i srpske i strane državljane. Građani Srbije koji se vraćaju iz inostranstva i koji su ušli u Srbiju pre zatvaranja granica, moraju da ostanu u samoizolaciji 14, odnosno 28 dana, a policija redovno proverava da li poštuje ove mere. Mnogi strani državljani su „zaglavljeni“ u RS zbog zatvaranja aerodroma širom sveta i zabrane […]

Detalji