27 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Dezinformacije ne znaju za policijski čas – Republika Srpska kažnjava za širenje panike

Paralelno sa pandemijom COVID-19, aktuelna tema je i svojevrsna pandemija dezinformacija u medijima, na društvenim mrežama kao i u vidu tekstualnih i govornih poruka koje kruže mobilnim mrežama. Najefikasnije mere protiv širenja virusa – samoizolacija, policijski časovi i zatvaranje granica – nemoćne su u odnosu prema kretanju informacija na globalnom i nacionalnom nivou. Kretanje kliconoša dezinformacija mora se zaustavljati drugačijim merama.

 

Vlada Republike Srpske donela je, na inicijativu MUP-a, Odluku o zabrani izazivanja panike i nereda za vreme vanredne situacije proglašene na teritoriji Republike Srpske. To znači da se, za vreme vanredne situacije, zabranjuje iznošenje ili prenos lažnih vesti i tvrdnji kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red i mir te onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija. Zabrane se odnose na radnje učinjene posredstvom sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili sličnih sredstava.

 

U slučaju kršenja ove Odluke, policijske uprave lokalnih samouprava izdavaće prekršajne naloge.

 

Kao sankcija, predviđene su novčane kazne. Za fizička lica i za odgovorna lica u pravnom licu, predviđena je kazna od 1000KM do 3000KM, a za pravna lica kazna u rasponu od 3000KM do 9000KM.

 

Dakle, da pojasnimo šta ovo praktično znači za privredne subjekte i druga pravna lica. Ukoliko neka kompanija, npr. na svojim društvenim mrežama širi neistinite navode, istovremeno će lično materijalno biti kažnjeno i odgovorno fizičko lice u toj kompaniji (kaznom za fizička lica) i sama kompanija kao odvojeni pravni subjekt pa će se sa njenog računa naplatiti iznos predviđen za kažnjavanje pravnih lica.  Kao pravna lica, očekivano je da bi i mediji takođe odgovarali upravo prema navedenom principu te bi kazna trebalo biti naplaćena i od samog medija i od glavnog i odgovornog urednika. Ukoliko, pri tome, kazne budu sabirane za svaku dezinformaciju ili navod kojim se širi panika,  krajnja cifra može biti i veća.

 

Pitanje je da li će se prenosioci dezinformacija i sličnih navoda kažnjavati za samu radnju širenja istih ili će biti neophodna i ostvarena posledica tj. da je do širenja panike, narušavanja javnog reda i mira ili ometanja sprovođenja mera državnih organa zaista i došlo.

 

Takođe, još jedno pravno pitanje koje se navodno pojavilo u Republici Srpskoj prilikom prvog izdavanja prekršajnog naloga zbog kršenja Odluke jeste i zabrana retroaktivne primene opštih akata. Naime, u medijima se navodi da se,  nakon prvog uručenja prekršajnog naloga, prekršilac pozvao na zabranu retroaktivnosti s obzirom na to da je on radnje za koje je kažnjen (širenje dezinformacija na svom blogu), preduzeo pre donošenja Odluke o zabrani širenja panike. Deluje da Odluka Vlade Republike Srpske da kažnjava širenje panike dezinformacijama, jeste proporcionalna svom cilju bez obzira što se njome ograničava sloboda izražavanja. Da li je, međutim, dozvoljeno odstupanje od  zabrane retroaktivnosti koja je takođe ustavni princip. Ustav Republike Srpske propisuje da se samo zakonom može odrediti da pojedine njegove odredbe, ako to zahteva opšti interes utvrđen u postupku njegovog donošenja, imaju povratno dejstvo.

 

O poštovanju ove Odluke, brinuće se Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP će imati zadatak da, putem IP adrese kliconoše dezinformacija, od provajdera dobije podatke o korisniku i tako im uđe u trag. Otuda je, u takvim uslovima, veća važnost korišćenja šifre za privatan wifi koja neće biti poznata širem krugu lica jer ukoliko bi neko iskoristio vaš wifi da pošalje kažnjivu poruku, predstojalo bi vam dokazivanje da ona nije poslata sa vašeg uređaja.

 

Na svojoj internet stranici nećemo se podsećati brojnih dezinformacija i navoda koji su širili paniku i strah kako ne bismo doprineli daljem širenju istih, ali sigurno su svi građani u regionu došli u kontakt sa ovom vrstom štetočina i mogu se setiti barem jedne takve poruke. U tom cilju, odgovorno postupanje u ovakvoj prilici podrazumeva ograničenje kretanja ljudi, ali i pojačanu samokontrolu u kontekstu kretanja neproverenih (dez)informacija. Dok smo se, međutim, upoznavali sa vešću o uručenju prvog prekršajnog naloga, u uglu ekrana, pažnju nam je skrenula vest koju je objavio isti portal čiji naslov počinje rečima „do leta, ko živ ko mrtav“. Da li je i ovo povod za izdavanje prekršajnog naloga?

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com