Kategorija: Evropsko pravo

16 mar, 2021

„Kovid pasoši“ – nova normalnost?

Već dugo je jasno da je pandemija COVID-19 potpuno izmenila način svakodnevnog funkcionisanja u svim sferama života. Sintagma „nova normalnost“ (engl. „new normal“) skovana je i povezuje se sa nastankom svetske ekonomske krize, ali izgleda da je vreme da ponovo bude „aktivirana“ jer je nesumnjivo da je svetska pandemija primorala sve nas da naučimo kako da funkcionišemo u novim, izmenjenim okolnostima.  2020. – „godina virusa“ Može se reći da je svet postao jedno „globalno selo“ [1] gde nam je potrebno nekoliko časova da pređemo nekoliko hiljada kilometara, ili „put oko sveta“. S obzirom na to da su glavni prenosioci zaraznih bolesti […]

Detalji
26 jan, 2021

Nova šema državne pomoći Nemačkoj – dodatni podsticaj do sada najvećem paketu pomoći

Evropska komisija („Komisija“) odobrila je Nemačkoj šemu državne pomoći u iznosu od 12 milijardi evra za podršku kompanijama koje su teško pogođene krizom koju je COVID-19 prouzrokovao prošle godine. Komisija, koja ima presudnu ulogu u sprečavanju nesrazmernog odobravanja državne pomoći, smatra da su odobrene mere „proporcionalne“ i u skladu sa pravilima EU o državnoj pomoći. Naime, ova šema je odobrena u skladu sa članom 107 (2) (b) Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije („UFEU“) kojim je predviđena naknada štete koja je direktno prouzrokovana izuzetnim okolnostima. Kao što je predviđeno, cilj ove mere jeste omogućavanje državama da iskoriste potpunu fleksibilnost predviđenu pravilima […]

Detalji
21 jan, 2021

Bitka Evropske komisije sa poremećajem u privredi EU – Saga se nastavlja

Sigurno se sećate Privremenog okvira za mere državne pomoći za podršku privredi u trenutnoj pandemiji COVID-19 („Privremeni okvir“), usvojenog 19. marta 2020. godine (članak dostupan ovde), usred izbijanja korona virusa koji je napravio pakao u svim sferama aktivnosti kako država članica EU tako i država u procesu pridruživanja EU. Na isti način, Evropska komisija („Komisija“) 13. oktobra 2020. godine je produžila i proširila delokrug Privremenog okvira (članak dostupan ovde). Kraj ili priča bez kraja? Još uvek nema kraja – Naime, 19. januara 2021. godine, Komisija je poslala državama članicama na konsultacije nacrt predloga za produženje i dalje prilagođavanje područja primene […]

Detalji
08 jan, 2021

Sve države su jednake, ali su neke ipak jednakije od drugih

Pandemija COVID-19 virusa je dovela je do ozbiljnog poremećaja u privredi, institucijama, kompanijama, među pojedincima i u društvu uopšte. Zapravo, razotkrivene su slabosti, protivrečnosti i ograničenja Evropske unije. Međutim, uprkos pustoši koju je COVID-19 ostavio za sobom, u svakom zlu ima nečeg dobrog. Sa tim u vezi, u ovoj do sada nezabeleženoj situaciji bili smo svedoci nadahnjujućih primera empatije i solidarnosti među nacijama, među ljudima, ali i među generacijama. Kao što je i očekivano, Evropska komisija bila je pokretačka sila u ostvarivanju solidarnosti kao cilja Evropske unije, čemu svedoči i njen moto „Ujedinjeni u nevolji“. Sredinom marta, Evropska komisija najavila […]

Detalji
16 sep, 2020

Montenegro Airlines I deo: Da se zastava još viori

Montenego Airlines se već neko vreme bori sa finansijskim poteškoćama. Prošle godine, pre krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom, crnogorska vlada se obavezala da će obezbediti 150 miliona evra kompaniji Montenegro Airlines tokom šest godina, uključujući 66 miliona evra ove godine. Međutim, situacija je postala još gora. Ograničenja putovanja širom Evrope i loša letnja sezona doveli su do očekivanih posledica krize uzrokovane COVID-19 pandemijom. Prihodi Montenegro Airlinesa pali su za 80% tokom prvih sedam meseci 2020. godine, u odnosu na 2019. godinu. Naime, avio kompanija je tokom prve polovine 2019. godine imala 30 miliona evra prihoda, ali je ta cifra pala na […]

Detalji
12 jun, 2020

Nove ocene Evropske komisije o ukidanju ograničenja

U slučaju da planirate sledeće putovanje u neku od država članica EU, ono što je predstavljamo u nastavku može vam biti od koristi. juna 2020. godine, Evropska komisija („Komisija“) je objavila Komunikaciju o trećoj proceni primene privremenog ograničenja na putovanja u EU na taj način ohrabrujući preostale države članice (one koje još uvek nisu ukinule zabranu) da ukinu postojeću kontrolu na unutrašnjim granicama i ograničenja slobodnog kretanja unutar granica EU do 15. juna 2020. godine. Sada govorimo o 3. epizodi produžetka važenja ograničenja putovanja od strane Komisije za putnike koji dolaze iz trećih država s obzirom na činjenicu da je […]

Detalji
25 maj, 2020

Avio-kompanije su osporile odluku Evropske komisije kojom se državna pomoć koju im je dodelila Sardinija proglašava nedozvoljenom … i izgubile su spor

Opšti sud Evropske unije („Sud“) je 13. maja 2020. godine odbio tužbu koju su podnele avio-kompanije easiJet, Volotea i Germanvings, tražeći da se poništi odluka Evropske komisije („Komisija“) kojom se proglašava nedozvoljenom pomoć koju je Italija odobrila avio-prevoznicima koji lete sa i ka Sardiniji. Sud je odbio navode avio-kompanija da do narušavanja konkurencije nije došlo, kao i da nije bilo uticaja na trgovinu između država članica. S tim u vezi, Sud je obrazložio da se nacionalna mera može proglasiti državnom pomoći ukoliko je ona takva da može da naruši konkurenciju i da utiče na trgovinu, te nije neophodno utvrditi da […]

Detalji
19 maj, 2020

Pristigli zahtevi Evropskoj komisiji radi izmena Privremenog okvira

Ne tako davno, trgovinsko udruženje koje je predstavnik fondova privatnog kapitala, kao i najveće svetsko udruženje dobavljača privatnog kapitala, Invest Europe (link), zatražilo je od Evropske komisije („EK“) uvođenje određenih izmena. Naime, Invest Europe je zatražio da EK izvrši izmene kriterijuma podobnosti za privredna društva koja žele da prime državnu pomoć, kako ne bi bila izuzeta privredna društva u koja ulažu fondovi privatnog kapitala. Preciznije, njihova želja je da EK u svom Privremenom okviru promeni način na koji su definisana „privredna društva sa poteškoćama“, tako da se na privredna društva u koja ulažu fondovi privatnog kapitala primenjuju samo pojedini kriterijumi […]

Detalji
18 maj, 2020

Usvojen Drugi amandman uz održavanje nivoa konkurentnosti na tržištu EU

Prepoznavši da ekonomija EU, u celini, prolazi kroz ozbiljne smetnje, Evropska komisija („Komisija„) je uvidela neophodnost da 19. marta 2020. godine usvoji novi Privremeni okvir za državnu pomoć kako bi podržala privredu u kontekstu epidemije koronavirusa (naš članak je dostupan ovde) („Privremeni okvir„). Privremeni okvir ima za cilj da podrži privredu, ograničavajući negativne posledice po konkurenciju na jedinstvenom tržištu EU. Prvi amandman na Privremeni okvir je usvojen 3. aprila 2020. godine čime je Komisija proširila Privremeni okvir kako bi omogućila državama članicama da ubrzaju istraživanje, testiranje i proizvodnju potrebnih dobara u kontekstu pandemije koronavirusa.   Komisija je smatrala da se, […]

Detalji
29 apr, 2020

EDPB uredio zaštitu zdravstvenih podataka

Imajući u vidu da je izrada novih i detaljnih uputstava za obradu zdravstvenih podataka deo godišnjeg plana rada Evropskog odbora za zaštitu podataka („EDPB“), EDPB je do sada usvojila Smernice 03/2020 o obradi podataka koji se tiču zdravlja u svrhe naučnog istraživanja u kontekstu izbijanja COVID-19 („Smernice“) i to 21. aprila 2020. godine, sa ciljem da se garantuje svako pravo na zaštitu ličnih podataka u trenucima kada se svet bori sa koronavirusom.   Zbog pandemije, u toku su mnogi istraživački napori u borbi protiv SARS-CoV-2 kako bi se što brže došlo do rezultata istraživanja. Što se tiče primene Opšte uredbe […]

Detalji
15 apr, 2020

Zabrane putovanja na snazi dodatnih 30 dana u EU+ zoni

U prethodnom mesecu Evropa je bila svedok povećanog broja novih zaraženih, kao i brojnih smrtnih slučajeva prouzrokovanih pandemijom COVID-19. Širenje pandemije se pogoršavalo i nakon 16. marta 2020. godine, kada je Komunikacija Evropske komisije Evropskom parlamentu, Evropskom savetu i Savetu Evropske unije o „Privremenoj zabrani putovanja u Evropsku uniju“ („Komunikacija Komisije“) usvojena, kao što smo vas prethodno već uputili u jednom od naših članaka (dostupno ovde). Zabrana putovanja od 30 dana, kojom se privremeno ograničavaju sva putovanja iz trećih zemalja u EU koja nisu neophodna, ističe za samo nekoliko dana, te s obzirom na to da su sve države članice […]

Detalji
02 apr, 2020

Konkurentnošću do pobede

Čak i ovim teškim vremenima, konkurentnost mora biti očuvana. U tom cilju, Generalni direktorat za konkurenciju Evropske komisije (DG COMP) je uspostavio veb stranicu „pravila o konkurenciji i korona virus“ (Engl. „antitrus rules and coronavirus“) na kojoj je predstavio politike i mere u vezi sa pravom konkurencije usled pandemije korona virusa (dostupno ovde). Na ovaj način, Evropska komisija se žustro trudi da usmeri kompanije i advokate na saradnju koja će biti prihvatljiva u toku trajanja pandemije, ali u isto vreme ne kršeći pravila o konkurenciji. Na ovaj način je kompanijama i njihovim savetnicima dozvoljeno da osmisle i primenjuju privremene načine […]

Detalji
02 apr, 2020

Očuvanje likvidnosti evropskih kompanija

Evropska komisija („Komisija“) dala je izjavu 27. marta (dostupno ovde), kojom je predložila produženje trajanja novog Privremenog okvira usvojenog 19. marta čiji je cilj podrška privredi evropskih država usled izbijanja COVID-19 pandemije („Privremeni okvir“ – dostupno ovde). U pogledu ove nove regulative državne pomoći u EU, već smo pokrili dešavanja koja su se zbila vezano za Privremeni okvir (dostupno ovde).   Potpredsednica Komisije Margrethe Vestager istakla je bitnost koordiniranog ponašanja u ovoj situaciji i u tom smislu pozvala države članice da podrže privredna društva u ovakvim teškim okolnostima. Ona je takođe ukazala na vrednost podrške svim privrednim društvima koja se […]

Detalji
27 mar, 2020

Za EK nema odmora: Obrazac za prijavu državne pomoći je stigao

Nakon usvajanja Privremenog pravnog okvira za mere državne pomoći za podršku privredi u toku trenutne pandemije COVID-19 („Privremeni okvir“) (dostupno ovde), Evropska komisija („EK“) je 24. marta 2020. godine, objavila obrazac za prijave (dostupno ovde) i pozvala države članice da pošalju svoje prijave.   Prijava svake od država članica, pre svega treba da sadrže opšte podatke, odnosno opis ozbiljnih poremećaja u privredi države, kao i opis mera preduzetim od strane nadležnih organa. Zahtevajući takve informacije i podatke EK ima za cilj da razjasni koliko je specifična situacija u svakoj od država. Države su u obavezi da pruže i opšti opis […]

Detalji
27 mar, 2020

EU odobrila šest novih šema državne pomoći na osnovu novog Privremenog okvira

Evropska komisija („Komisija“) je u najkraćem odobrila šest novih šema državne pomoći na osnovu Privremenog pravnog okvira kako bi pomogla kompanijama u prevazilaženju ove nezapamćene situacije prouzrokovane izbijanjem COVID-19. Sa tim u vezi, izvršna potpredsednica EU zadužena za politiku konkurencije, Margaret Vestager, istakla je: „Izbijanje epidemije korona virusa predstavlja težak udarac za privredu. Zajedno sa državama članicama radimo na  kontrolisanju njegovog uticaja  [korona virusa na privredu] koliko god možemo. Neophodno je da delujemo usaglašeno kako bismo pomogli evropskoj privredi da prebrodi ovu oluju i ponovo stane na noge. “ Ujedinjeno Kraljevstvo Ujedinjeno Kraljevstvo je podnelo zahtev za dve različite šeme […]

Detalji
24 mar, 2020

EU odobrila Nemačkoj specijalne mere državne pomoći na osnovu novog Privremenog okvira

Evropska komisija („Komisija”) odobrila je drugi set mera državne pomoći na osnovu novog Privremenog pravnog okvira za otklanjanje štete prouzrokovane izbijanjem COVID-19. Naime, kriza COVID-19 predstavlja „veliki šok“ za evropsku privredu, i kao što je predsednica Von der Leien prethodno obećala, Komisija će pomoći državama članicama u prevazilaženju krize. Sa tim u vezi, Komisija je 22. marta 2020, u roku od 48h od podnošenja zahteva, odobrila Vladi Nemačke specijalne mere državne pomoći koje će biti realizovane preko razvojne banke Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW“). Ipak, Nemačka Vlada bacila je u senku ostale države i koncipirala mere tako da omogući neuporedivo lakši […]

Detalji
24 mar, 2020

EU odobrila francuske šeme državne pomoći na osnovu novog Privremenog okvira

Nakon što je usvojila Privremeni pravni okvir za podršku privredi u kontekstu pandemije virusa COVID-19, Evropska komisija je odobrila prve šeme državne pomoći na osnovu Privremenog okvira. Prva država članica koja je dobila odobrenje za tri prijavljene šeme državne pomoći je Francuska. „Očekuje se da će ove [šeme državne pomoći] mobilisati 300 milijardi evra podrške za kompanije koje su pogođene novonastalom situacijom“, izjavila je izvršna potpredsednica EU zadužena za politiku konkurencije, Margret Vestager. Zamišljena kao sredstvo za osiguranje likvidnosti, pomoć će biti dostupna pod povoljnim uslovima i dodeljivana samo onim korisnicima kojima je, u postojećim okolnostima, zaista potrebna. Pokrivajući garancije […]

Detalji
23 mar, 2020

COVID-19: EU izmenila Smernice o kontroli izvoza medicinske opreme: EFTA isključena, Zapadni Balkan još uvek nije?

Kao što je objavio komesar za Trgovinu Evropske komisije Phil Hogan (pogledajte gornji tweet niz ovde), EU je već izmenila svoju regulative kako bi iz primene isključila zemlje članice EFTA i brojne druge zemlje. Međutim, na zemlje koje su u postupku pridruživanja EU, uključujući zemlje kandidate, kao što su Srbija i Crna Gora, će se i dalje primenjivati  vanredne kontrole za izvoz osnovne opreme neophodne za borbu protiv pandemije COVID-19 (saopštenje za medije dostupno ovde). Evropska komisija je 15. Marta 2020. godine odobrila Regulativu o uslovima za dobijanje dozvole za izvoz opreme za ličnu zaštitu izvan Evropske unije (dostupno ovde). Usvojena po hitnom postupku, praćena  […]

Detalji
20 mar, 2020

EU donela lex specialis za dodelu državne pomoći: Direktna primena na države u procesu pridruživanja?

Privremeni okvir za mere državne pomoći za podršku privredi u trenutnoj pandemiji COVID-19 usvojen je sa trenutnim dejstvom (dostupan ovde).   Ranije večeras, 19. marta 2020.godine, Evropska komisija je usvojila Poseban pravni okvir o državnoj pomoći, prema rečima komesarke za pitanja zaštite konkurencije, Margrethe Vestager, sa ciljem da „deluje brzo kako bi se kontrolisao uticaj [COVID 19 na privredu] koliko god možemo“, i kako bi bilo omogućeno „državama članicama da koriste potpunu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnoj pomoći za podršku privredi u ovom teškom trenutku“ [isticanje pojedinih delova je dodato] (video dostupan ovde).   Novi privremeni okvir zasnovan je na […]

Detalji
19 mar, 2020

Prijava državne pomoći u vreme COVID-19

Nema sumnje da je izbijanje COVID-19 imalo ogroman uticaj na način i uslove prijavljivanja državne pomoći. Kao odgovor na negativan uticaj i posledice pandemije, Evropska komisija („Komisija“) je objavila Obaveštenje u skladu sa 107(2)(b) UFEU („Obaveštenje“). Tek objavljeno od strane Komisije, Obaveštenje sadrži detaljno objašnjenje o tome šta treba da sadrže prijave državne pomoći na osnovu člana 107(2)(b) Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije („UFEU“). Navedeni član omogućava državama članicama da privrednim društvima nadoknade štetu „koja je prouzrokovana prirodnim katastrofama ili izuzetnim okolnostima“ i bio je iskorišćen kao osnov za odobravanje  za sada jedinog slučaja državne pomoći dodeljene u EU u vezi sa pandemijom […]

Detalji
19 mar, 2020

Efekti epidemije COVID-19 na privredu – koncentracije i restriktivni sporazumi

Ulaskom Evrope u drugu nedelju krize izazvane virusom COVID-19, postalo je jasno da nijedan aspekt poslovanja neće ostati netaknut. U tom smislu, Evropska komisija („Komisija“) je objavila da će prijave koncentracija biti podvrgnute posebnom pravnom režimu. Iako DG COPM nastoji da obezbedi kontinuiranu primenu EU Uredbe o  kontroli koncentracija („EU Uredba“), podnosioci prijava su pozvani da, ukoliko je moguće, odlože planirane prijave koncentracija[1]. Postojeće okolnosti značajno komplikuju sprovođenje koncentracija i zatvaranje transakcija. Imajući to u vidu, Komisija je objavila da, u narednom periodu, prihvata i štaviše, podstiče podnošenja u digitalnom formatu. Bez obzira na navedeno, ove preporuke Komisije ne treba […]

Detalji
18 mar, 2020

Virus COVID-19 ne mari za zaštitu podataka o ličnosti

Imajući u vidu globalno vanredno stanje, jedna od stvari koju treba razmatrati u okviru širenja virusa Covid-19 jeste i odnos između zdravlja svakog pojedinca i njegovog prava na zaštitu podataka o ličnosti, odnosno, čemu od navedenog treba dati primat. Kada je direktor Svetske zdravstvene organizacije proglasio Covid-19 pandemijom, obratio se svim zemljama sa porukom da “pronađu, izoluju, testiraju i prate svaki slučaj i otkriju svaki kontakt”. U skladu sa tim, svakog dana u svakoj zemlji širom sveta, značajan broj ljudi se podvrgava testiranju, stavlja u karantin, ispituje sa kim su sve stupali u kontakt, a sve to sa jednim jedinim […]

Detalji
18 mar, 2020

EU uvela zabranu putovanja: Šta se dešava sa međunarodnom trgovinom?

EU uvela zabranu putovanja: Šta se dešava sa međunarodnom trgovinom? Savet Evrope je 17. marta 2020. godine podržao uvođenje 30-dnevnne zabrane putovanja u EU, zajedno sa čitavim nizom drugih mera kontrole granica. Države članice EU započele su sa njihovom primenom istog dana. Inicijalno je predviđeno da usvojena ograničenja putovanja traju 30 dana, ali mogu se produžiti ukoliko to bude bilo potrebno. Važno je napomenuti da su zabranu putovanja prihvatile ne samo države članice već i četiri pridružene zemlje u okviru Šengen zone (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska). Usvojene Smernice za mere kontrole granica radi zaštite zdravlja ljudi i obezbeđivanja dostupnosti […]

Detalji
17 mar, 2020

Sekretarijat Energetske zajednice prelazi na rad na daljinu

Kako se korona virus globalno širi, sa Evropom koja je trenutno epicentar pandemije, sve veći broj institucija se opredeljuje za rad na daljinu, kao meru protiv bolesti koja se sve brže širi. S tim u vezi, Energetska zajednica je preduzela privremene mere da ograniči pristup svojim prostorijama kako bi sprečila širenje COVID-19. Naime, Sekretarijat Energetske zajednice biće zatvoren za javnost, najmanje do 27. marta 2020. godine. Stoga, sve rasprave će, de facto, biti odložene. Pored toga, događaji zakazani za mart i april uglavnom će se održavati na daljinu, dok su pojedini odloženi. Navedena odluka je u skladu sa merama koje […]

Detalji
16 mar, 2020

Izbijanje COVID-19: Da li će se primenjivati uobičajeni mehanizmi javnih nabavki?

U svetlu trenutne situacije proglašenja pandemije COVID-19, odnosno korona virusa, kao i proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, očigledno je da mora doći do primene određenih izuzetaka od opštih načela, koji su predviđeni propisima EU i propisima Srbije, a koji dolaze u središte pažnje upravo u ovakvim, vanrednim situacijama. Vođeni trenutnim stanjem, cilj je da pružimo kratku „pretpremijeru“ o ovim izuzecima, i načinu na koji su regulisani u pravnim tekovinama EU, kao i u domaćim pravnim okvirima, pre svega, u srpskom Zakonu o javnim nabavkama[1] („ZJN“) i novom Zakonu o javnim nabavkama[2] („Novi ZJN“).   Pravni okvir EU Direktiva o […]

Detalji