Nadja Kosić

Saradnik
Obrazovanje

Diplomirani pravnik – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Nadja Kosić je saradnik u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu.

Pre nego što je postala deo naše kancelarije, Nadja je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2014-2018). U toku studija, obavljala je praksu u Trećem osnovnom sudu u Beogradu gde je bila angažovana na krivičnom odeljenju suda. Nadja je takođe bila član Klinike za suzbijanje trgovine ljudima, kao i polaznik Škole ekološkog prava na Pravnom fakultetu. Nakon nekoliko učešća na konferencijama Modela Ujedinjenih Nacija (MUN), Nadja je stekla odlične govorničke veštine i time postala samouveren javni govornik. Nadja tečno govori: engleski, crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski.