Jovana Trivunović

Saradnik

Jovana Trivunović je saradnik u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu.

Njen rad je usredsređen na pravo konkurencije, državne pomoći i poresko pravo. Jovana je prethodno obavljala praksu u agenciji za računovodstvo, knjigovodstvo, reviziju i poresko savetovanje. Jovana je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2019), gde je diplomirala među najboljima u svojoj generaciji.  Trenutno pohađa Master studije u oblasti Međunarodnog poslovnog prava i Specijalističke studije za poresko savetovanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnica je jedinstvenog programa profesionalnog usavršavanja „AmChamps – Mladi lideri u promeni“ u organizaciji Američke privredne komora.

Tokom osnovnih studija, Jovana je bila angažovana u GTTC Univerzitetskom projektu „Uticaj MLI na nacionalni tretman poreskih ugovora“ (2019), u organizaciji IBFD-a. Pohađala je letnju školu „CEE Vienna International Tax Law“ (2019) na Ekonomskom fakultetu u Beču i „Vis Moot School Switzerland“ (2019) na Pravnom fakultetu u Cirihu.

Jovana je više puta dobila priznanja za svoja izuzetna dostignuća kao što su Pohvalnice Pravnog fakulteta u Beogradu za najbolje studente i Nagrada Fonda za mlade talente za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu (2015).  Dobitnica je stipendije „Dositeja“ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta (Fond za mlade talente). Tečno govori engleski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski jezik.