Pristigli zahtevi Evropskoj komisiji radi izmena Privremenog okvira

Ne tako davno, trgovinsko udruženje koje je predstavnik fondova privatnog kapitala, kao i najveće svetsko udruženje dobavljača privatnog kapitala, Invest Europe (link), zatražilo je od Evropske komisije („EK“) uvođenje određenih izmena. Naime, Invest Europe je zatražio da EK izvrši izmene kriterijuma podobnosti za privredna društva koja žele da prime državnu pomoć, kako ne bi bila izuzeta privredna društva u koja ulažu fondovi privatnog kapitala. Preciznije, njihova želja je da EK u svom Privremenom okviru promeni način na koji su definisana „privredna društva sa poteškoćama“, tako da se na privredna društva u koja ulažu fondovi privatnog kapitala primenjuju samo pojedini kriterijumi iz definicije. Kao podsetnik, Privremeni okvir zahteva da se „pomoć može dodeliti privrednim društvima koja nisu imala poteškoća na dan 31. decembra 2019“.

 

Pre samo, može se reći, nekoliko trenutaka, 18. maja 2020. godine, Allied for Startups (link), mreža od preko 40 udruženja, pozvala je EK u pismu, koje je potpisalo 15 udruženja širom Evrope, da se pobrine da hitna podrška, u vidu održavanja likvidnosti, a koja je dodeljena kao rezultat uticaja zdravstvene krize, ne bude odložena ili u potpunosti blokirana zakonodavstvom EU, a naročito Privremenim okvirom. Allied for Startups u pismu tvrdi da je floskula „privredna društva sa poteškoćama“ primenljiva na kompanije koje posluju sa gubicima počev od 31. decembra 2019. godine, iako mnoge start-up kompanije posluju, po pravilu, sa gubicima na samom početku. Stoga, faktički su sprečeni da dobiju neophodnu podršku u vidu državne pomoći.

 

Ostalo je još da vidimo šta će se desiti kada EK uzme u razmatranje ove zahteve.