Kategorija: Javne nabavke

16 mar, 2020

Izbijanje COVID-19: Da li će se primenjivati uobičajeni mehanizmi javnih nabavki?

U svetlu trenutne situacije proglašenja pandemije COVID-19, odnosno korona virusa, kao i proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, očigledno je da mora doći do primene određenih izuzetaka od opštih načela, koji su predviđeni propisima EU i propisima Srbije, a koji dolaze u središte pažnje upravo u ovakvim, vanrednim situacijama. Vođeni trenutnim stanjem, cilj je da pružimo kratku „pretpremijeru“ o ovim izuzecima, i načinu na koji su regulisani u pravnim tekovinama EU, kao i u domaćim pravnim okvirima, pre svega, u srpskom Zakonu o javnim nabavkama[1] („ZJN“) i novom Zakonu o javnim nabavkama[2] („Novi ZJN“).   Pravni okvir EU Direktiva o […]

Detalji