12 jun, 2020
Povratak na naslovnu

Nove ocene Evropske komisije o ukidanju ograničenja

U slučaju da planirate sledeće putovanje u neku od država članica EU, ono što je predstavljamo u nastavku može vam biti od koristi.

  1. juna 2020. godine, Evropska komisija („Komisija“) je objavila Komunikaciju o trećoj proceni primene privremenog ograničenja na putovanja u EU na taj način ohrabrujući preostale države članice (one koje još uvek nisu ukinule zabranu) da ukinu postojeću kontrolu na unutrašnjim granicama i ograničenja slobodnog kretanja unutar granica EU do 15. juna 2020. godine. Sada govorimo o 3. epizodi produžetka važenja ograničenja putovanja od strane Komisije za putnike koji dolaze iz trećih država s obzirom na činjenicu da je u trenutnoj fazi epidemiološka situacija u brojnim trećim državama i dalje kritična, nije moguće u potpunosti ukinuti ograničenje putovanja na područje EU+. Kao faza 2 „Zajedničke evropske mape puta za ukidanje mera suzbijanja COVID-19“, privremena ograničenja na spoljnim granicama EU mogla bi biti ublažena, a stanovnici koji nisu državljani neke od EU država članica bi tada mogli da nastave svoja putovanja u EU – preporuka Komisije je da se postepeno ukinu ograničenja putovanja kada putujete u EU do 30. juna 2020. godine, a zatim pripremi spisak svih trećih država za koje se od 1. jula 2020. godine mogu ukinuti ograničenja putovanja, dok je sve zasnovano na zajedničkom koordinisanom pristupu i pod određenim uslovima. Komisija je takođe pružila Smernice državama članicama kako bi osigurala nastavak izdavanja viza u inostranstvu na koordinisan način i sa postepenim ukidanjem ograničenja putovanja.

 

Poseban pristum u pogledu država Zapadnog Balkana

U vezi postojeće zabrane putovanja iz država Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makeodnije i Srbije, evropski komesar za susedske odnose i proširenje Olivér Várhelyi istakao je preporuku Komisije da ukune ograničenja putovanja od 1. jula 2020. godine, imajući u vidu da je epidemiološka situacija na Zapadnom Balkanu slična ili čak bolje nego u EU.

Nije potrebno ponavljati da je postupak u pogledu ukidanja ograničenja putovanja i kontrole unutrašnjih granice u EU svakako u toku. Komisija je pozvala Savet da deluje u cilju usvajanja, od strane država članica Šengena zajedno sa pridruženim državama Šengena, konkretnog koordinisanog pristupa listi država za koje se od 1. jula 2020. godine mogu ukinuti ograničenja putovanja s obzirom da ovu listu treba redovno ažurirati.