02 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Konkurentnošću do pobede

Čak i ovim teškim vremenima, konkurentnost mora biti očuvana.

U tom cilju, Generalni direktorat za konkurenciju Evropske komisije (DG COMP) je uspostavio veb stranicu „pravila o konkurenciji i korona virus“ (Engl. „antitrus rules and coronavirus“) na kojoj je predstavio politike i mere u vezi sa pravom konkurencije usled pandemije korona virusa (dostupno ovde). Na ovaj način, Evropska komisija se žustro trudi da usmeri kompanije i advokate na saradnju koja će biti prihvatljiva u toku trajanja pandemije, ali u isto vreme ne kršeći pravila o konkurenciji. Na ovaj način je kompanijama i njihovim savetnicima dozvoljeno da osmisle i primenjuju privremene načine saradnje (koji možda ne bi bili dozvoljeni u uobičajenom stanju stvari), i to pre svega one načine saradnje koje se brzo realizuju radi olakšavanja okolnosti izazvanih pandemijom, a sve ovo u cilju zajedničkog prevazilaženja krize.

Svi vidovi saradnje moraju ispunjavati uslov da budu izuzetne, što znači da će kompanije međusobno sarađivati u cilju prevazilaženja krize (a to je osnovni cilj, kao što smo prethodno pomenuli). Upravo tako, DG COMP je kreirao namensku e-mail adresu radi obrade svih zahteva koji pristižu, čijim podnosiocima teži pružiti sve vrste „neformalnih“ smernica.

Dakle, neophodno je pobrinuti se da postoji raspoloživa ponuda osnovnih dobara i usluga, kao i njihova pravična distribucija i kompanijama i potrošačima, kako bi osigurali preko potrebnu zaštitu, u isto vreme vodeći računa da kretanja i razvoj na tržištu održe svoj status quo.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com