24 mar, 2020
Povratak na naslovnu

EU odobrila Nemačkoj specijalne mere državne pomoći na osnovu novog Privremenog okvira

Evropska komisija („Komisija”) odobrila je drugi set mera državne pomoći na osnovu novog Privremenog pravnog okvira za otklanjanje štete prouzrokovane izbijanjem COVID-19. Naime, kriza COVID-19 predstavlja „veliki šok“ za evropsku privredu, i kao što je predsednica Von der Leien prethodno obećala, Komisija će pomoći državama članicama u prevazilaženju krize. Sa tim u vezi, Komisija je 22. marta 2020, u roku od 48h od podnošenja zahteva, odobrila Vladi Nemačke specijalne mere državne pomoći koje će biti realizovane preko razvojne banke Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW“).

Ipak, Nemačka Vlada bacila je u senku ostale države i koncipirala mere tako da omogući neuporedivo lakši pristup kreditima KfW razvojne banke. „Usvojene mere predstavljaju bazuku koju ćemo iskoristiti kako bismo preduzeli sve što je neophodno“, istakao je vicekancelar Scholz i dodao da „KfW ne može odrediti gornju granicu iznosa kredita“.

Pokrivajući garancije za zajmove ograničenog iznosa i oročenosti, odobrene mere obuhvataju:

  • Zajmodavni program koji pokriva do 90% rizika za zajmove date privrednim društvima svih veličina. Zajmovi koji zadovolje osnovne uslove, mogu imati period dospelosti i do 5 godina i mogu iznositi i do 1 milijarde evra po pojedinačnom društvu, zavisno od potreba za likvidnošću.

 

  • Zajmodavni program u kojem će razvojna banka učestvovati zajedno sa privatnim bankama kako bi udruženim snagama omogućili što veće zajmove privredi. Za ovu šemu državne pomoći, rizik koji država može da preuzme je 80% po pojedinačnom zajmu ali ne više od 50% ukupnog iznosa svih zajmova jednog privrednog društva.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com