27 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Za EK nema odmora: Obrazac za prijavu državne pomoći je stigao

Nakon usvajanja Privremenog pravnog okvira za mere državne pomoći za podršku privredi u toku trenutne pandemije COVID-19 („Privremeni okvir“) (dostupno ovde), Evropska komisija („EK“) je 24. marta 2020. godine, objavila obrazac za prijave (dostupno ovde) i pozvala države članice da pošalju svoje prijave.

 

Prijava svake od država članica, pre svega treba da sadrže opšte podatke, odnosno opis ozbiljnih poremećaja u privredi države, kao i opis mera preduzetim od strane nadležnih organa. Zahtevajući takve informacije i podatke EK ima za cilj da razjasni koliko je specifična situacija u svakoj od država. Države su u obavezi da pruže i opšti opis mera, kako sledi: (i) nacionalni pravni osnov (ii) organ koji daje pomoć (iii) cilj (iv) procenjeni budžet (v) geografski obim (vi) korisnike i (vii) trajanje pomoći.

 

Potvrde i mere koje korisnik dobrovoljno preduzima nisu naravno izostavljene. Države su obavezne da potvrde EK da su mere državne pomoći dostupne isključivo za društva koja nisu u teškoćama, izuzumajući teškoće koje su nastale usled izbijanja COVID-19.

 

Izuzev opštih podataka koje smo prethodno opisali, da bi državna pomoć bila odobrena, EK propisuje da su države u obavezi da pruže i dodatne informacije u zavisnosti od toga za koju vrstu pomoći se prijavljuju: pomoć u vidu direktnih davanja, zajmova koji se vraćaju i poreskih olakšica , pomoć u vidu garancija za zajmove i pomoć u vidu subvencionisanih kamatnih stopa na kredite (za celokupnu listu dodatnih obaveza država pogledajte Obrazac za prijave).

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com