15 maj, 2020
Povratak na naslovnu

COVID-19 i novi protokol za ulazak srpskih državljana u Srbiju

Nakon uvođenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine, odlukom Vlade došlo je do maltene potpunog zatvaranja granica za tranzit putnika. Međutim, ovakav privremeni režim zabrane ulaska u zemlju nije važio za srpske državljane, strane državljane s odobrenim boravkom ili stalnim nastanjenjem u Srbiji, kao ni za akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih misija, članove kancelarija međunarodnih organizacija i članove njihovih porodica, uz obavezu izolacije nakon ulaska u zemlju u trajanju do 28 dana.

 

Poboljšanje epidemiološke situacije i ukidanje vanrednog stanja omogućilo je Vladi da preduzme mere ka postepenom otvaranju graničnih prelaza, pre svega za srpske državljane. Tako, Vlada je na sednici 14. maja 2020. godine usvojila izmenjen protokol za ulazak u zemlju srpskih državljana.

 

U skladu s novim protokolom, državljani Srbije mogu bez ograničenja ući u zemlju bez obavezne izolacije ukoliko poseduju negativan PCR test na virus COVID-19 koji ne sme biti stariji od 72 sata. Srpski državljani moći će da uđu u Srbiju i bez negativnog PCR testa, u kom slučaju će biti obavezni da se podvrgnu izolaciji u trajanju od 14 dana, s mogućnošću ranijeg izlaska ukoliko se lice testira na prisustvo korona virusa u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi i dobije negativan rezultat.