30 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Olakšice za plaćanje poreza kao odgovor na krizu usled korona virusa u Bosni i Hercegovini – van snage*

Bosna i Hercegovina („BH“) je nedavno proglasila vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa, smatrajući da je to adekvatan odgovor na trenutnu situaciju, i da će tako omogućiti da se preduzmu svi potrebni koraci da se pomogne stanovništvu. Kao dio mera za odlaganje posledica koronavirusa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine („FBIH„), kao i Vlada Republike Srpske („RS„) najavile su poreske olakšice i slične mere kako bi podržali ekonomiju i građane.

 

Poreske mere

Kao jedna od mera, rok za podnošenje prijava poreza na dobit je produžen do 15. aprila 2020. godine u FBIH, i do 30. aprila 2020. godine u RS-u.

Kada govorimo o entitetima pojedinačno, u FBiH su donete neke od sledećih mera.  Vlada je preporučila poreskim obveznicima da podnesu zahteve za umanjenje akontacije poreza na dobit, na način da se mesečna akontacija smanjuje na zahtev poreskog obveznika, u slučaju prirodnih ili drugih katastrofa koje značajno utiču na poslovanje poreskih obveznika.  Takođe, Poreska uprava FBIH je upućena da prihvati zahteve poreskih obveznika za reprogramiranje duga.

U oba entiteta, a imajući u vidu trenutnu situaciju, građani su obavešteni da mogu da pošalju svoje obrasce poreske prijave poštom na adrese Poreske uprave. Takođe se obrasci mogu skenirati i dostaviti na e-adrese kancelarije Poreske uprave.

 

Korporativni sektor

Što se tiče obaveza preduzetnika, paušalni porez koji plaćaju preduzetnici bi trebalo umanjiti.

Bilo je nekoliko predloga mera koje se tiču kašnjenja u plaćanju PDV-a, kao i kašnjenja u plaćanju doprinosa; međutim, tek ostaje da vidimo koje mere će se uvesti kako bi se ublažile posledice izbijanja COVID-19 i stabilizirala ekonomija BiH.

Konačno, Vlada FBIH objavila je da Ministarstvo finansija radi na smanjenju stope poreza na dobit do 50% zbog trenutne situacije. Takođe je najavljeno da bi svi poreski obveznici mogli da podnesu zahtev za umanjenje akontacije poreza na dohodak.

Poreska uprava je pozvala sve svoje zaposlene da jedan deo svoje zarade za mart doniraju i uplate kao pomoć u korist zaposlenih u privatnom sektoru. Takvi postupci bi doprineli finansijskom položaju poslodavaca u privatnom sektoru, odnosno plaćanju poreza onih poslodavaca koji nisu otpustili svoje radnike.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com