30 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Širenje COVID-19 virusa – pregled mera donetih od strane državnih organa Severne Makedonije – van snage*

Mnoge države, ako ne i sve, smatraju da je neophodno donošenje mera i/ili uskraćivanje određenih prava građana tokom pandemije COVID-19 virusa samo da bi situacija bila pod kontrolom. Obično se države opredeljuju za poreske olakšice poreskim obveznicima, finansijske „injekcije“ malim i srednjim preduzećima, zamrzavanje cena, povoljnije uslove za otplatu kredita, kao i za druge ekonomske mere u cilju smanjenja posledica pandemije COVID-19. S druge strane, države često odlučuju o uskraćivanju prava slobode kretanja tako što u potpunosti zabranjuju kretanje određenim kategorijama lica, odnosno uvode tzv. „policijski čas“ za sve građane, bez obzira na godine starosti. U tom smislu, Severna Makedonija nije izuzetak.

Severna Makedonija je, prepoznajući opasnost pandemije COVID-19 virusa, 18. marta 2020. proglasila vanredno stanje. Pre proglašenja vanrednog stanja, Vlada Severne Makedonije je donela niz ekonomskih i drugih mera u nadi da će na taj način sprečiti negativne posledice širenja virusa.

Vanredno stanje je, inicijalno, trebalo da traje 30 dana. Međutim, imajući u vidu zdravstvenu situaciju u zemlji i regionu, trajanje vanrednog stanja će sasvim izvesno biti produženo.

 

Mere na snazi u Severnoj Makedoniji

  1. Javna okupljanja

Javna okupljanja, bez obzira da li se održavaju u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, zabranjena su širom teritorije Severne Makedonije. Ova mera uključuje bioskope, pozorišta, muzeja, kao i sve druge ustanove kulture. Dodatno, zatvoreni su i svi kafići, restorani, barovi, klubovi i kladionice. Tržni centri su takođe zatvoreni. Rad je dozvoljen jedino supermarketima i apotekama, ali sa ograničenim radnim vremenom s obzirom na zabranu kretanja.

  1. Zabrana kretanja

Zabrana kretanja ustanovljena je za sve građane bez obzira na starosnu dob u periodu od 21:00 do 6:00, ali sa nekoliko izuzetaka. Zabrana se ne odnosi na lica kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, na zdravstvene radnike sa važećom dozvolom izdatom od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Severne Makedonije, vatrogasce, kao ni na lica zaposlena na održavanju gradske čistoće koja rad obavljaju u noćnoj smeni.

  1. Karantin

Licu koje uđe na teritoriju Severne Makedonije, a dolazi iz grupe „rizičnih“ zemalja, odrediće se karantin u trajanju od 14 dana. Svako lice koje je bilo u kontaktu ili za koje se sumnja da je bilo u kontaktu sa osobom inficiranom koronavirusom, će dobiti meru samoizolacije u trajanju od 14 dana. U suprotnom, odrediće mu se karantin.

  1. Ko odluči da putuje u inostranstvo tokom trajanja vanrednog stanja, biće mu zabranjen ulazak u državu u naredna 3 meseca

Ukoliko lice želi da napusti teritoriju Severne Makedonije tokom trajanja vanrednog stanja, u obavezi je da potpiše izjavu i obeća ostanak u inostranstvu u naredna tri meseca. U suprotnom, biće mu zabranjen ulazak na teritoriju države. Naravno, ima izuzetaka i odnose se na tranzitna vozila koja svakodnevno prelaze granicu Severne Makedonije, kao i na lica koja se leče u inostranstvu.

 

Ekonomske mere i pitanja radnopravnih odnosa

  1. Cene

Vlada je odredila najvišu cenu za brojne proizvode, koja se odnosi i na veleprodaju i na maloprodaju. Trgovci ne mogu slobodno da određuju cenu hleba, soli, šećera, ulja, brašna, mleka i mlečnih proizvoda, jaja, mesa, testenina, lekova, zaštitne opreme, sredstava za ličnu higijenu i dezinfekcionih sredstava. Maksimalna cena ovih proizvoda ne sme da bude viša od cene koja je bila 11. marta 2020. godine. Ograničenje cena je na snazi do 30. aprila 2020. godine, ali očekujemo da će Vlada produžiti vreme trajanja odluka, imajući u vidu aktuelnu situaciju u vezi sa pandemijom.

  1. Finansijske i poreske olakšice

Razvojna banka Severne Makedonije podržava mala, srednja i velika preduzeća koja su ozbiljnije pogođena posledicama, i, u tom smislu, osigurala je 5,7 miliona evra. Kompanije imaju pravo na beskamatne kredite, sa grejs periodom od 6 meseci i periodom otplate od 2 godine. Iznosi kredita kreću se od 3,000-30,000 evra, u zavisnosti od veličine kompanije. Mikro-preduzeća mogu da uzmu kredit do 5,000 evra, mala do 15,000 evra, a velika preduzeća do 30,000 evra.

Pored sredstava Razvojne banke, Vlada učestvuje u finansiranju zarada (50% prosečne zarade u 2019. godine) u sektoru turizma, prevoza i ugostiteljstva za april, maj i jun 2020. godine. Druge kompanije takođe mogu da očekuju sličnu pomoć. S druge strane, kompanije ne smeju (i) da smanje broj zaposlenih ispod broja zaposlenih u februaru 2020. godine, od dana kada je kompanija primila sredstva; (ii) da isplaćuju dividende tokom 2020. godine do podnošenja završnog računa, tj. finansijskih izveštaja za 2020. godinu; i (iii) da isplaćuju bonuse nakon stupanja na snagu ove mere. U slučaju da kompanije koje su primile finansijsku pomoć ostvare dobit u 2020. godini, biće dužne da vrate primljena sredstva.

Dodatno, kompanije u sektoru turizma, prevoza i ugostiteljstva, kao i druge pogođene kompanije, su takođe oslobođene poreza na dobit pravnih lica za april, maj i jun 2020. godine koji se plaća unapred.

Još mera preduzelo je Ministarstvo finansija Severne Makedonije. Ministarstvo je objavilo smanjenje stope zatezne kamate za 50%, smanjenje kamate na neplaćene javne dažbine od 0.03 na 0.015%, kao i smanjenja cena održavanja fiskalnih kasa do 50% pružaocima usluga.

  1. Radnopravna pitanja

Jedna od mera koje je Vlada preduzela tiče se nezaposlenih roditelja. Naime, jedan od roditelja deteta mlađeg od 10 godina, što uključuje i samohrane roditelje, mogu da ostanu kod kuće kako bi brinuli o detetu. Zaposleni koji odluče da ostanu kod kuće moraju pre odsustva da dostave odgovarajući dokaz o starosti deteta, kao što su na primer potvrde iz vrtića, fotokopije pasoša ili fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih. Dodatno, zaposleni moraju da daju izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da odsustvo neće biti zloupotrebljeno i da pristaju da rade od kuće ukoliko poslodavac to zahteva, kao i da budu na radnom mestu na dva do tri sada u hitnim slučajevima.

Jedna od mera odnosi se na žene koje su trudne i hronično obolele. Vlada je preporučila da žene koje su trudne i hronično oboleli treba da budu oslobođeni radnih dužnosti i da ostanu kod kuće. Da bi ovo pravo mogli da ostvare, potrebna je potvrda lekara opšte prakse. Međutim, nisu svi hronično oboleli obuhvaćeni ovom merom. Uspostavljena je lista bolesti i jedino ukoliko je lice obolelo od bolesti koja se nalazi na spisku imaju pravo da budu oslobođeni (na primer, hronične respiratorne bolesti, teže kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest, maligne bolesti, autoimune bolesti itd.)

Opšta preporuka poslodavcima, bez obzira da li su deo javnog ili privatnog sektora, je da posao organizuju na način da je mogući rad od kuće. Naravno, ovo zavisi od vrste delatnosti i produktivnosti a naročito ako tako organizovan posao ne ometa uobičajeno funkcionisanje institucija.

Kada je reč o organizaciji posla u proizvodnji, posao treba da bude organizovan u tri smene, a ukoliko je potrebno, čak i u četiri. Kada se jedna smena završi, objekat treba da bude adekvatno očišćen i dezinfikovan. U postrojenjima gde se proces odvija neposredno, broj zaposlenih treba da bude određen tako da zaposleni rade na odstojanju od 1.5 do 2 metra jedni od drugih. U svakom slučaju, objekti treba da budu dezinfikovani jednom nedeljno od strane licenciranog pružaoca usluge. Sastanke treba izbegavati, a komunikacija treba da se odvija telefonom, elektronskom poštom ili drugim načinom elektronske komunikacije.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com