20 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Ograničenja u vreme COVID-19 pandemije – da li je kretanje slobodno? – van snage*

Vanredno stanje zahteva ekstremne mere. COVID-19 je nastavio da se širi teritorijom Srbije bez obzira na preduzete mere. Država je sve oštrija u propisivanju mera – u cilju sprečavanja sve većih razmera infekcije virusom. Sada, država se opredelila za oštru meru zabrane kretanja, kako bi zaštitila živote svojih građana.

 

Šta nove mere nalažu?

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 18. marta 2020. godine donelo najnoviju i (do sada) najrigorozniju meru tokom vanrednog stanja – ograničenje slobode kretanja ljudi. Ovom merom, poznatom kao „policijski čas“ (iako srpsko pravo ne poznaje ovaj termin) zabranjeno je kretanje građanima starijim od 65 godina koji žive u urbanim sredinama, tokom celog dana. Građanima starijim od 70 godina, a koji žive u manjim gradovima i seoskim sredinama, takođe je zabranjeno napuštanje domova.

Osim što je starijim građanima u potpunosti zabranjeno kretanje, nove mere obuhvataju i zabranu kretanja koja se odnosi na sve građane, bez obzira na uzrast, u vremenu od 8 sati uveče do 5 sati ujutru. Dakle, tokom noći, bilo kakvo kretanje javnim prostorom, kao što su ulice i trgovi, je zabranjeno.

Ali, da li se „policijski čas“ odnosi baš na sve građane?

Naredba Ministarstva nabraja nekoliko izuzetaka, tako da se određene kategorije lica mogu kretati u okviru trajanja „policijskog časa“. Izuzetak je licencirano medicinsko osoblje, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, kao i pripadnici snaga bezbednosti, dok su na zadatku. Lica koja potražuju hitnu medicinsku pomoć, u pratnji dve osobe, takođe su izuzeta Naredbom, kao i lica koji su nosioci specijalne dozvole za kretanje koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Lica koja se ne ponašaju u skladu sa Naredbom biće sankcionisana u skladu sa Krivičnim zakonikom, ali Naredba ne govori konkretno koje bi krivično delo bilo u pitanju, niti koja bi bila kazna.

 

Da li su zaposleni koji obavljaju rad u noćnoj smeni pogođeni?

Kao što je rečeno, zabrana kretanja počinje od 8 sati uveče i važi na teritoriji cele države. Ovo znači da poslodavci koji nisu uputili zaposlene na rad od kuće za vreme vanrednog stanja, moraju sada da organizuju radni proces tako da zaposleni mogu da napuste radno mesto i stignu svojim domovima do 8 sati uveče.

Međutim, kada je priroda posla takva da je rad u noćnoj smeni jedina mogućnost, poslodavci moraju da pribave dozvole od Ministarstva za sve zaposlene koji obavljaju rad u noćnoj smeni.

Prema obaveštenju koje je objavljeno na sajtu Privredne komore Srbije, poslodavci treba da upute zahtev Ministarstvu trgovine putem elektronske pošte. Zahtev je u formi Excel tabele, u kojoj su naznačeni zaposleni kao i njihove pozicije, za koje je dozvola potrebna.

Nema opširnijih informacija o izdavanju ovih dozvola u ovom trenutku.

U očekivanom sledu događaja, Ministarstvo trgovine će proslediti zahteve Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje će onda izdati dozvole ukoliko nađe da je zahtev opravdan. Sam postupak izdavanja dozvola je uređen Zakonom o opštem upravnom postupku, ali je malo verovatno da će se u ovom specifičnom i krajnje neobičnom slučaju primeniti opšta pravila upravnog postupka. U tom smislu, očekuje se donošenje posebnih pravila koja se tiču izdavanja dozvola za kretanje građanima u kratkom roku.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com