31 mar, 2020
Povratak na naslovnu

COVID-19 i privremeni prestanak obavljanja delatnosti – šta se dešava sa fiskalnim kasama?

Širenje virusa COVID-19 je nesumnjivo uticalo na sve aspekte srpske ekonomije. Dok kompanije iznose pesimistične prognoze u vezi sa sveopštom ekonomskom i poslovnom stabilnošću, mnogi zaposleni strahuju za sopstvena radna mesta i sredstva za život.

Ali, kako su mali privrednici, kao što su preduzetnici, pogođeni ovom situacijom?

 

Preduzetnici su najteže pogođeni

Mere usvojene od strane državnih organa kako bi se suzbilo širenje virusa COVID-10 u Srbiji uključuju zabranu okupljanja, zabranu kretanja, zatvaranje restorana i kafića kao i ustanova za rekreaciju i kulturu. Primarni cilj uvođenja ovih mera je da što veći broj ljudi ostane kod kuće, uz socijalno distanciranje te da se samim tim spreči širenje virusa.

Međutim, ozbiljna nuspojava ovih mera jeste – malo ili čak potpuno odsustvo mušterija za male privrednike. Smanjenje broja mušterija dovodi do smanjenja prihoda, što stvara probleme sa likvidnošću. Možda je i najrealniji indikator ekonomske situacije sa kojom se suočavaju preduzetnici činjenica da je, krajem marta, više od 900 preduzetnika zatražilo privremeno zatvaranje pri Agenciji za privredne registre, tako da ne bi imali obavezu da plaćaju porez i druge dažbine do trenutka nastavka poslovanja.

 

Pomoć – nije potrebna defiskalizacija fiskalnih kasa

Preduzetnici koji pri Agenciji za privredne registre traže privremeno zatvaranje takođe moraju da obrišu iz registra (defiskalizuju) fiskalnu kasu.

S druge strane, preduzetnicima koji nisu tražili privremeno zatvaranje tokom trajanja vanrednog stanja je ponuđena pomoć – bez obzira da li nastavljaju sa poslovanjem ili zatvaraju objekte, preduzetnici ne moraju da deaktiviraju kase. Jedino što moraju da urade jeste da obaveste Poresku upravu o svojoj odluci o tome da privremeno prestaju sa radom, ili, pak, da nastavljaju da obavljaju delatnost od kuće, ukoliko je to moguće.

Ovo je važno jer je registrovanje fiskalne kase složena, skupa i obavezna procedura za sve preduzetnike, bez obzira da li tek počinju sa poslovanjem ili počinju ponovo nakon što je privremeno zatvaranje obrisano iz odgovarajućeg registra.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com