16 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Održavanje sednica kolektivnih organa društva za vreme COVID-19 pandemije

S obzirom na to da je u svetu proglašena pandemija virusa COVID-19, opšta preporuka zdravstvenih i državnih organa je  da se izbegavaju direktni sastanci i  da se, koliko god je to moguće, smanji broj društvenih kontakata.

Međutim, sednice kolektivnih organa privrednih društava se moraju održavati i odluke se moraju donositi. U ova neočekivana vremena svi kolektivni organi srpskih privrednih društva treba da razmotre mogućnosti koje predviđa Zakon o privrednim društvima, a koje omogućavaju održavanje sednica putem savremene komunikacijske opreme i uređaja. Ovaj dokument služi kao kratak podsetnik kako bi srpska privredna društva trebala pristupiti prilikom održavanja sednica na daljinu.

Član 212 Zakona o privrednim društvima predviđa da se sednice skupštine d.o.o. mogu održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio ili vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju. Važno je napomenuti da se smatra da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član 341. Zakona o privrednim društvima takođe predviđa održavanje skupštine a.d. na daljinu. Naime, statutom ili poslovnikom skupštine može se omogućiti učešće u radu skupštine elektronskim putem, i to:

  • prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
  • dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
  • mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji će biti fizički prisutan na sednici.

Konačno, sednice odbora direktora i nadzornih odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome u pisanoj formi ne protivi nijedan direktor odnosno član nadzornog odbora, ukoliko nije drugačije propisano statutom ili poslovnikom.

Da zaključimo, u cilju izbegavanja negativnih posledica i preduzimanja proaktivnog i društveno odgovornog pristupa virusu COVID-19, možda bi najbolje bilo da se koriste neke od mogućnosti održavanja sastanaka na daljinu koje predviđa Zakon o privrednim društvima.  Uvek je bolje sprečiti nego lečiti, a savremene tehnologije poput audio i video aplikacija nam pomažu u tome.

 

Za više informacija kontaktirajte nas putem covid19@geciclaw.com