10 jul, 2020
Povratak na naslovnu

Uvođenjem novog pravilnika donete nove mere za sprečavanje širenja COVID-19 na radnom mestu

Povratak na radna mesta nakon nekoliko meseci vanrednog stanja i mera izolacije, otvorilo je nove izazove za poslodavce i zaposlene imajući u vidu da pandemija nije gotova, a da je opasnost od korona virusa još uvek prisutna. Posledično, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usvojilo je preventivne mere, kao i one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti kada se na radnom mestu pojavi slučaj COVID-19, i to donošenjem Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 94/2020) (“Pravilnik”).

Pravilnik stupa na snagu 11. jula 2020. godine. i istim se propisuju preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini. Neke od mera bile su očekivane, neke međutim otvaraju pitanje mogućnosti poslodavaca da organizuju rad na predviđen način.

Kako je propisano, Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u kojima se obavljaju radni zadaci, osim rada na terenu i radu kod kuće, a takođe se predviđaju zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad.

 

Plan preventivnih mera i aktivnosti

Naime, poslodavac je dužan da, za sva radna mesta, donese Plan preventivnih mera i aktivnosti za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti („Plan“) koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu. To ujedno znači da će poslodavci biti u obavezi da izvrše izmenu i dopunu akta o proceni rizika i na taj način izmeni svoje opšte akte u skladu sa Pravilnikom. Plan sadrži preventivne mere za sprečavanje pojave COVID-19, kao aktualne zarazne bolesti, mere za postupanje u slučaju pojave bolesti i zaduženje za sprovođenje i kontrolu preventivnih mera.

 

Mere zaštite

Pravilnik detaljno navodi mere koje je poslodavac naročito dužan da obezbedi na svakom radnom mestu. Između ostalog, poslodavac će biti dužan da obezbedi zaposlenima i zaštitnu opremu, pre svega maske i rukavice. Zahteva se takođe i da se obezbedi preraspodela radnog vremena uvođenjem rada u smenama i dodatnih smena.  Zaposleni su obavezani da sprovode sve preventivne mere, a naročito da vode računa o svojoj higijeni na radnom mestu i vode računa o čistoći i urednosti svog radnog mesta.

Nadalje, poslodavci su dužni da obezbede bezbedan rad sa spoljnim saradnicima, dobavljačima i distributerima. Shodno tome, mnogi privredni subjekti će morati da promene modele svojih poslovanja i održavanja sastanaka sa klijentima i saradnicima, a korporativna kultura kakvu za sad znamo biće na testu.

Među merama zaštite je i ona u slučaju pojave zarazne bolesti kod zaposlenog na radnom mestu, koja navodi da se zaposleni kod koga postoje sumnja u postojanje simptoma zarazne bolesti ima izdvojiti u posebnu prostoriju, sa čestim provetravanjem. Međutim, ako se utvrdi da je lice pozitivno na Covid-19, poslodavac će morati da obavesti ostale zaposlene o njihovoj izloženosti bolesti na radnom mestu, pri čemu će se voditi računa o zaštiti podataka ličnosti.

 

Kontrola primene mera

Kada govorimo o unutrašnjoj kontroli primena mera, lice za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca će biti zaduženo za sprovođenje i kontrolu ovih mera. Saradnja sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslovanje ekonomija širom sveta pogođene su pandemijom Covid-19 koja se uprkos neprestanoj borbi ne smiruje. U skladu sa tim, nadležni organi su ovim Pravilnikom dali doprinos poslodavcima da svoje poslovanje i zaposlene zaštite od zarazne bolesti, kako bi se poslovanje nastavilo nesmetano u ovim zahtevnim vremenima za građane i privredu.