07 maj, 2020
Povratak na naslovnu

Ponovo rade sudovi – normalizacija uz maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju

Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine, pravosudni sistem u Republici Srbiji bio je na gotovo dvomesečnom predahu. Naime, Zaključkom Visokog saveta sudstva („VSS“) od 19. marta 2020. godine odložena su sva ročišta, s izuzetkom onih predmeta koja ne trpe odlaganja, do okončanja vanrednog stanja.

 

Međutim, kako je odlukom Narodne skupštine vanredno stanje ukinuto 6. maja 2020. godine, VSS se dao u akciju i već 7. maja doneo novi Zaključak, konstatujući da su ispunjeni uslovi za normalizaciju rada sudova počev od 11. maja – naravno, uz poštovanje određenih pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja daljeg širenja pandemije virusa COVID-19.

 

Tako, u skladu sa Zaključkom, zaposleni u sudovima su obavezni da prilikom ulaska u zgradu suda dezinfikuju ruke i obuću, kao i da nose zaštitne maske na licu, dok su rukavice poželjne, ali ne i obavezne. Propisane su i mere koje se tiču održavanja bezbedne udaljenosti i provetravanja prostorija, a propisano je da će zaposleni koji prekrše ova pravila biti opomenuti ili im neće biti omogućen ulazak u zgradu suda.

 

Takođe, obaveza dezinfekcije ruku i obuće, kao i nošenja zaštitnih maski i rukavica predviđena je i za stranke koje pristupaju u sud. Kao i zaposleni, i stranke su dužne da prilikom ulaska u sud, ali i tokom boravka u zgradi suda, održavaju međusobnu distancu od 1,5 metra.

 

Zaključak propisuje i poseban protokol za ulazak stranaka na suđenje. Naime, učesnici u postupku će na ročišta pristupati po prioritetu i neophodnosti prisustva na suđenju, te će prednost imati okrivljeni i branioci kao i druga lica koja su sudski pozvana. Ostalima, ukoliko nisu stečeni uslovi o bezbednoj udaljenosti, u dogovoru sa sudijom, neće biti omogućen ulazak u sudnicu.

 

O staranju preventivnih zdravstvenih mera propisanih Zaključkom staraju se pripadnici Pravosudne straže, a predviđeno je da će se te mere primenjivati od početka rada sudova, odnosno od 11. maja 2020. godine, do ukidanja epidemije izazvane virusom COVID-19.

 

Zaključkom je ostavljena mogućnost uvođenja rada sudova u smenama, po potrebi, a predsednici sudova dužni su da odmah, a najkasnije 8. maja, donesu i istaknu na oglasnoj tabli i internet stranici suda pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com.