28 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Moratorijum na otplatu kredita Fonda za razvoj

Od proglašenja vanrednog stanja, nadležni organi implementirali su niz mera usmerenih na rasterećenje finansijskog pritiska pandemije na privredu i građane. Tako, Vlada je donela uredbe o fiskalnim pogodnostima i finansijskoj podršci, Narodna banka Srbije uvela je zastoj u otplatama kredita i finansijskih lizinga, a svoj doprinos očuvanju likvidnosti i finansijske stabilnosti dao je i Fond za razvoj Republike Srbije.

Fond za razvoj je odobrio moratorijum na svoje kredite

 Prema odluci Fonda za razvoj („Fond“), svi korisnici kredita koji su u redovnoj otplati, a čiji anuiteti dospevaju tokom 2020. godine, moći će da koriste zastoj u otplati kredita. Zastoj se odobrava do 30. septembra 2020. godine, a relevantno je stanje duga koje postoji na dan 31. mart 2020. godine, od kada počinje period mirovanja u otplati.

Tokom perioda mirovanja, odnosno između 31. marta i 30. septembra 2020. godine, neće se vršiti prinudna naplata potraživanja, a takođe se ne obračunavaju redovne i zatezne kamate. Korisnicima kredita čiji poslednji anuitet dospeva na naplatu do 30. septembra datum dospeća tog anuiteta se automatski odlaže za 31. decembar 2020. godine, bez obzira da li su u pitanju krediti koji su odobreni iz sredstava Fonda ili su u pitanju krediti po komisionim poslovima Fonda.

Nakon proteka ovog perioda mirovanja, Fond će po kreditima čiji su anuiteti bili odloženi sačiniti novi amortizacioni plan, na taj način što će anuitete koji su dospeli između 31. marta i 30. septembra 2020. godine raspodeliti na preostale anuitete. Ovo znači da se važenje relevantnih ugovora o kreditima Fonda ne produžava, te da krajnji rok za otplatu kredita Fondu ostaje nepromenjen.

 

Ukoliko imate neko dodatno pitanje ili nejasnoću možete nas kontaktirati na covid19@geciclaw.com.