25 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Poreska uprava Crne Gore odlaže rokove

Crna Gora je poslednja evropska zemlja koja je pogođena pandemijom virusa COVID-19. Vanredno stanje i dalje nije proglašeno, a crnogorski državni organi uvode brojne mere u cilju zaštite domaće ekonomije i zaštite države od recesije. U svetlu aktuelnih dešavanja u vezi sa pandemijom, crnogorska Poreska uprava je odlučila da odloži rokove za podnošenje poreskih prijava i finansijskih izveštaja.

 

Rok za podnošenje finansijskih izveštaja i prijava poreza na dobit je odložen

Prema uobičajenom toku stvari, rok predviđen zakonom za podnošenje finansijskih izveštaja i prijava poreza na dobit je 31. mart 2020.

Najnovija odluka crnogorske Poreske uprave produžila je ovaj rok za 15 dana. Novi rok za podnošenje finansijskih izveštaja i prijava poreza na dobit sada je 15. april 2020. godine.

Odluka je doneta na inicijativu Instituta certifikovanih računovođa. Inicijativa je zasnovana na merama koje je usvojilo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, koje kao posledicu ima odsustvo velikog broja zaposlenih u sektoru računovodstva. Poreski obveznici i dalje imaju obavezu da obračunaju i plate porez po odbitku, a sada će imati dodatno vreme da to učine.

Zahvaljujući odluci crnogorskih organa koje su donete imajući u vidu ozbiljnost situacije u vezi sa pandemijom, produžetak roka do 15. aprila 2020. godine za podnošenje poreskih prijava i finansijskih izveštaja će omogućiti kompanijama i preduzetnicima dodatno vreme kako bi mogli da se posvete poslovanju i kako bi mogli uredno i blagovremeno da podnesu potrebnu dokumentaciju.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com