18 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Narodna banka Srbije uvodi zastoj u otplati obaveza u trajanju od 90 dana

Narodna banka Srbije („NBS“) usvojila je 17. marta 2020. godine dve odluke o privremenim merama kojima se uvodi zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita i lizinga u trajanju od najmanje 90 dana (moratorijum). Moratorijum je propisan kako za privrednike, tako i za građane koji su dužnici po osnovu kreditnih i lizing poslova.

Navedene odluke NBS predstavljaju primere brojnih mera koje su uvedene, ili će tek biti uvedene, radi očuvanja likvidnosti učesnika na srpskom tržištu i finansijske stabilnosti zemlje, koja je ugrožena pandemijom virusa COVID-19.

Uvedeni zastoj u otplati obaveza mogu koristiti svi dužnici koji to žele, uključujući fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike, mala, srednja i velika preduzeća. Zastoj će trajati najmanje 90 dana, odnosno do ukidanja vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine usled pandemije virusa COVID-19.

Kao rezultat uvedenih mera, dužnici su oslobođeni svih obaveza otplate po osnovu kredita i/ili lizinga tokom trajanja vanrednog stanja. Međutim, oni dužnici koji to žele i koji imaju finansijskih mogućnosti za to, mogu svoje obaveze izmirivati i tokom zastoja u otplati (tzv. izvršenje prirodnih obligacija u sistemima kontinentalnog prava).

Svi ostali dužnici, to jest oni koji ne žele ili nemaju finansijskih mogućnosti da obaveze otplaćuju tokom moratorijuma, zaštićeni su navedenim odlukama NBS – naime, bankama i davaocima lizinga zabranjeno je da protiv ovih dužnika pokreću postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, kao i da preduzimaju druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja. Takođe, tokom trajanja moratorijuma, bankama i davaocima lizinga zabranjeno je da obračunavaju zakonsku zateznu kamatu i da od dužnika potražuju bilo kakvu naknadu u vezi s primenom ovih odluka.

U skladu s navedenim odlukama NBS, banke i davaoci lizinga dužni su da postupe transparentno i da preko svojih sajtova odmah obaveste klijente o mogućnosti zastoja u otplati obaveza. Trenutkom objavljivanja ovog obaveštenja na stranici banke ili davaoca lizinga, smatra se da je ponuda dostavljena svim dužnicima. Ono što odluke NBS čini naročito zanimljivim i što daje posebni podstrek u trenutnoj situaciji je sledeće: ukoliko dužnik ne obavesti banku ili davaoca lizinga da ponudu za zastoj otplate odbija, smatraće se da ju je prihvatio.

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković zaključila je: „Finansijska stabilnost je neophodna i u redovnim i posebno u vanrednim okolnostima u zemlji. Narodna banka Srbije u koordinaciji sa drugim državnim organima preduzima i preduzimaće sve što je neophodno da zaštiti stabilnost i u vanrednim okolnostima olakša poziciju građana i privrede Republike Srbije. Svest o neophodnosti odgovornog ponašanja svih tržišnih učesnika je u ovim osetljivim trenucima od neprocenjivog značaja za prevazilaženje teškoća sa kojima se možemo suočiti.“

NBS je takođe usvojila i set sopstvenih mera i uputstava kojima je uredila svoje poslovanje i rad na daljinu za vreme pandemije virusa COVID-19.

Zvanične objave mogu se naći na sajtu NBS:

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=15321&konverzija=no

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=15314&konverzija=no

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com