30 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Poslednji dan za prijavu na fiskalne pogodnosti i direktna novčana davanja

Vlada Srbije je 10. aprila donela Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru („Uredba“) koja je stupila na snagu istog dana. Ovom Uredbom predviđene su brojne pogodnosti za privredne subjekte u privatnom sektoru, uključujući direktna novčana davanja kao i odlaganje dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda. Pomoć mogu da koriste, kroz poresku prijavu, svi privredni subjekti u privatnom sektoru ako ispunjavaju uslove propisane Uredbom.

Iako je Uredba opširno pojasnila sve aspekte korišćenja državne pomoći, u praksi se javlja veliki broj pitanja povodom njene primene. Jedno od tih pitanja odnosi se na mogućnost privrednih subjekata da se koriste pogodnostima iz Uredbe, a koji su isplatili u celosti zarade za mart do 10. aprila, kada je Uredba stupila na snagu.

I dalje je moguća prijava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja ukoliko se danas podnesu PPP-PD prijave

Nezvanični stav Ministarstva finansija („Ministarstvo“) je da poreski obveznik koji je već isplatio celokupnu zaradu za mart 2020. na dan 10. april 2020. godine ipak može da bude korisnik fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja za period od 3 meseca, uprkos tome što su već obračunali i isplatili svoje obaveze za martu. Ministarstvo je imalo u vidu da poreskim obveznicima koji su izvršili isplatu 10. aprila, u toku radnog dana, nisu mogle da budu poznate nove mere koje je Vlada uvela, te da nisu bili u mogućnosti da podnesu PPP-PD prijavu u skladu sa zahtevima Uredbe, a kako bi mogli da budu korisnici pomoći.

Ovim poreskim obveznicima se daje šansa da se opredele za korišćenje fiskalnih i novčanih pogodnosti, tako što će podneti PPP-PD prijavu za zarade i naknade zarada za mesec april 2020. do 30. aprila 2020. godine kako bi ostvarili pogodnosti za tri meseca.

Ukoliko poreski obveznik podnese PPP-PD prijavu prema najnovijim instrukcijama Ministarstva, ostvariće pravo na direktna davanja u odnosu na broj zaposlenih za koje je podneo PPP-PD prijavu za mart, april i maj 2020. S druge strane, odlaganje dospelosti poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada će ostvariti za april, maj i jun 2020. godine.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com