NBS dodatno snizila referentnu kamatnu stopu na 1,5% konstatujući da su negativni efekti virusa po globalni privredni rast veći od prethodno procenjenih

Izvršni odbor Narodne banke Srbije („NBS“), na sednici održanoj 9. aprila odlučio je da dodatno snizi referentnu kamatnu stopu na nivo od 1,5%.

 

Ovo dodatno sniženje usledilo je nešto manje od mesec dana nakon prethodnog sniženja kada je referentna stopa snižena na nivo od 1,75% (detaljnije o tome https://www.coronavirus.geciclaw.com/sr/uticaj-korona-virusa-i-reakcija-centralnih-banaka/). Kako NBS navodi, pokazatelji iz međunarodnog okruženja ukazuju na to da su negativni efekti virusa po globalni privredni rast veći od prethodno procenjenih, što se odražava i na kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu, kao i na odluke centralnih banaka i vlada zemalja širom sveta.  Cilj dodatnog sniženja referentne kamatne, prema tome, jeste (kao i prilikom prethodnog sniženja) da se umanje negativni efekti širenja COVID-19 na privrednu aktivnost i istovremeno obezbedi održavanje inflacije u granicama cilja.

 

NBS objašnjava da je smanjenje privredne aktivnosti usledilo u drugoj polovini marta na šta su, pored niže eksterne tražnje, uticali i otežani uslovi poslovanja u mnogim delatnostima. Na smanjenu privrednu aktivnost uticao je i otežan rad mnogih uslužnih delatnosti, zastoj, a u pojedinim slučajevima i prekid u globalnim proizvodnim lancima, kao i pad potrošačkog i poslovnog poverenja. Umereno optimističan ton međutim održava se u pogledu očekivanog oporavka koji bi trebalo da usledi u nastavku godine, nakon pada u drugom tromesečju pri čemu će brzina oporavka zavisti od dužine trajanja pandemije. Prema oceni Izvršnog odbora NBS, srednjoročna perspektiva ekonomije i dalje je povoljna, a ublažavanju negativnih efekata krize po privrednu aktivnost u kratkom roku trebalo bi da doprinesu donete mere monetarne i fiskalne politike.

 

Praktična važnost ove mere ogleda se u tome što se prema promenama referentne kamatne stope upravljaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa NBS predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope. Pored toga, referentna kamatna stopa NBS može biti jedna od komponenti u strukturi promenljivih kamatnih stopa za kredite u dinarima (ref. kamatna stopa + marža). Pošto je referentna kamatna stopa promenljiva kategorija, usklađivanje nominalne kamatne stope s referentnom vrši se u vremenskim intervalima koji su navedeni u ugovoru o kreditu. Smanjenjem referentne kamatne stope u uslovima niskih inflatornih pritisaka, Narodna banka dodatno podržava kreditni i privredni rast.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com