16 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Izbijanje COVID-19: Građevinski projekti

Imajući u vidu nedavno globalno širenje korona virusa COVID-19, očigledno je da se mogu javiti određena pitanja vezana za odnos između investitora i izvođača radova koja se tiču ugovora o građenju. Građevinski projekti mogu biti ugroženi na više načina poput (i) kašnjenja izazvanog remećenjem rada javnih službenika, npr. kašnjenje pri izdavanju dozvola ili odobravanju nacrta; (ii) kašnjenja izazvanog privremenom suspenzijom rada na gradilištu, npr. u slučaju da je od radnika traženo da se stave u samoizolaciju; ili (iii) nedovoljnog broja građevinskih radnika u Srbiji kao posledice karantina nametnutog od strane Vlade Srbije ili zabrane putovanja nametnute od strane drugih država (npr. kineskih vlasti jer je dosta kineskih radnika u Srbiji).

Glavno pitanje koje se javlja tim povodom tiče se promenljivosti klauzule više sile u ugovorima o građenju kao i to ko bi trebalo da snosi rizik od gubitaka i kašnjenja.

Primenljivost klauzule više sile na ugovore o građenju

Korona virus COVOD-19 već pogađa građevinske i projektne ugovore koji se oslanjaju na rad, usluge i dobra iz ugroženih područja. Mnogi međunarodni i domaći ugovori o građenju sadrže klauzulu više sile kao oslobađanja ili odlaganja obaveza u ovakvim okolnostima.

Viša sila se određuje kao nepredvidiv događaj izvan kontrole ugovornika čiji je efekat oslobađanje stranaka od izvršavanja ugovornih obaveza.

Ukoliko je tako ugovoreno, klauzula više sile dozvoljava ugovorniku da suspenduje izvršenje ugovornih obaveza kada se pojave okolnosti koje su izvan njihove kontrole. Međutim, kako ugovori variraju, funkcionisanje klauzule više sile može da se razlikuje od slučaja do slučaja. Imajući u vidu navedeno, pravni saveti takođe variraju od slučaja do slučaja.

FIDIC ugovori

Viša sila je definisana u FIDIC ugovorima. Klauzula više sile je gotovo ista kod crvene, žute, srebrne i zlatne forme ugovora, tako da je ovo primenljivo na sve njih.

Na primer, podklauzula 19.1 (Definicija više sile) Crvene knjige propisuje da:

U ovoj klauzuli, “Viša sila” označava izuzetni događaj ili okolnost:

(a) koja je izvan kontrole ugovornika,

(b) koju ugovornik nije odgovorno mogao predvideti pre zaključivanja ugovora,

(c) koju, nakon što se dogodila, ugovornik nije mogao razumno izbeći i

(d) koja se suštinski ne može pripisati drugoj strani.

Kako bi događaj kvalifikovao kao visa sila, uslovi od (a) do (d) moraju biti zadovoljeni.

Klauzula, međutim, nastavlja da nudi druge definicije koje slede:

Viša sila uključuje, ali se ne ograničava, na izvanredne događaje ili okolnosti navedene u nastavku, sve dok su uslovi od (a) do (b) zadovoljeni:

(i) rat, neprijateljstva (bilo da je rat objavljen ili ne), invaziju, radnje spoljnog neprijatelja,

(ii) pobunu, terorizam, revoluciju, ustanak, vojni puč ili prevrat, ili građanski rat,

(iii) nerede, nemire, štrajk ili lokaut od strane lica koja nisu osoblje izvođača radova i drugih zaposlenih izvođača radova i podizvođača,

(iv) bojeva municija, eksplozivne materije, jonizujuće zračenje ili kontaminacija radioaktivnošću osim kada je navedeno pripisivo upotrebi municije, eksploziva, radijacije ili radioaktivnosti od strane izvođača radova, i 

(v) prirodne katastrofe poput zemljotresa, uragana, tajfuna ili vulkanskih aktivnosti. 

Potrebno je imati na umu da podklauzula 19.1 (Definicija više sile) ne određuje nijedan pravni lek ili pravo u slučaju da se događaj više sile desi. U tom smislu, upućujemo na podklauzulu 19.4 (posledice više sile) koja propisuje da:

Ukoliko je izvođač radova višom silom sprečen u izvršavanju bilo koje od svojih ugovornih obaveza o kojoj je dato obaveštenje, prema klauzuli 19.2 (Obaveštenje o višoj sili) i trpi kašnjenja i/ili mu se stvaraju troškovi zbog više sile, izvođač radova će imati pravo, prema klauzuli 20.1 (Zahtevi izvođača radova) na:

(a) produženje vremena za svako takvo kašnjenje, ukoliko završetak radova kasni prema podklauzuli 8.4 (Produženje vremena za završetak radova) i

(b) ukoliko su događaj ili okolnost poput onih propisanih u podtačkama od (i) do (iv) podklauzule 19.1 (Definicija više sile) i, u slučaju podtačaka od (ii) do (iv) koji su se desili u zemlji, plaćanje svih takvih troškova. 

Posledično, izvođač radova bi imao pravo na produženje vremena ukoliko je zbog događaja došlo do kašnjenja u završetku radova. On bi takođe imao pravo na dodatna plaćanja, ali samo pod određenim okolnostima.

Šta je sa korona virusom COVID-19? Trenutna situacija koja se tiče korona virusa COVID-19 se izvesno može smatrati događajem koji se može podvesti pod višu silu. Štaviše, ukoliko Vlada uvede vanredne mere kao što su npr. zatvaranje celih gradova, to bi se takođe smatralo relevantnim događajem koji se može podvesti pod višu silu.

Postoje tri različita scenarija koja se odnose na efekte neočekivanih događaja i više sile: (i) delimična nemogućnost izvršavanja ugovora; (ii) privremena nemogućnost izvršavanja ugovora; i (iii) definitivna i potpuna nemogućnost izvršavanja ugovora. Najpribližniji scenarijo koji treba imati na umu kao posledicu virusa COVID-19 je privremena nemogućnost izvršenja ugovora usled posledica COVID-19 pandemije.

U tom smislu, ukoliko izvođač radova, zbog širenja COVID-19 pandemije, nađe da su radovi skuplji ili zahtevaju mnogo vremena da se izvrše (npr. problemi u radnoj snazi ili prekid lanca snabdevanja), te okolnosti neće same po sebi dati mogućnost pozivanja na višu silu. Izvođač radova bi zapravo bio primoran da dokaže da je bio sprečen da izvrši svoje ugovorne obaveze ili da su se nastali dodatni troškovi kao direktna posledica COVID-19.

Ugovori koji se trenutno pregovaraju

Odredbe poput više sile nisu od pomoći za ugovore koji se pregovaraju i zaključuju u ovom momentu s obzirom na to da je postojanje korona virusa COVID-19 poznato. Jedan pristup, prema tome, bio bi da se ugovore posebne klauzule kako bi se obezbedilo olakšanje od efekata korona virusa COVID-19, bilo da se radi o remećenju lanaca snabdevanja i/ili radne snage, bilo da se radi o uvođenju novih mera od strane Vlade.

Tekst ovih posebnih klauzula zavisi od toga koja je vaša uloga – investitora ili izvođača radova.

Tamo gde je investitorova jedina obaveza da plati, on će hteti:

  • Usku definiciju više sile;
  • Moguće i pravo da se lično angažuje u izvođenju radova, kako bi otklonio ili olakšao uticaj više sile, a kasnije naplatio nastale troškove izvođaču radova; i
  • Mogućnost za raskidanje ugovora nakon određenog vremena.

Izvođač radova će verovatno želeti:

  • Široku definiciju više sile koja bi pokrila specifičnosti u vezi sa pandemijom, kao i elemente koji su izvan kontrole druge strane;
  • Suspenziju prava (investitora); i
  • Ograničena prava na raskid ugovora.

Po pravu vs. praktično ?

Dok je očekivano je da će biti pravnih neslaganja u pogledu interpretacije klauzule više sile, smatramo da bi praktično postupanje ugovornih strana moglo prevagnuti. Ukoliko isporučioci robe, podizvođači i izvođači radova žele da nastave zajednički rad u budućnosti, u okolnostima kada nijedna strana nije kriva za ovaj nepredviđeni događaj, biće neophodno razumevanje svih ugovornih strane. Ukoliko je zajednički cilj nastavak radova što pre je moguće, način za postizanje cilja će pre biti saradnja nego suprotstavljene pravne borbe.

Neki od koraka koje bi trebalo preduzeti

Za poslove za koje je verovatno da će biti pogođeni posledicama korona virusa COVID-19, preduzimanje praktičnih koraka bi uključivalo:

  • Kontaktiranje suprotne strane što pre je moguće kako bi se ublažili nepredviđeni događaji;
  • Pregled svih obaveza u ugovoru u svetlu pandemije korona virusa COVID-19;
  • Uvesti epidemiološke formulacije u nove ugovore;
  • Pripremu IT sistema za potencijalnu dodatnu upotrebu i pristup od kuće i poboljšanje kapaciteta.

 

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com