16 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Da li je COVID-19 slučaj više sile?

Nažalost, upravo ovakve situacije kao što je pandemija COVID-19 dokazuju da ugovaranje odredaba o višoj sili i „pravilima igre“ u slučaju više sile u privrednim ugovorima izuzetno važna stvar. U dosta slučajeva privrednici, a i sami advokati, ne pridaju pažnju ovakvim „sporednim“ odredbama. Ako se išta dobro može izvući od COVID-19 pandemije, onda je to pouka da nijedna odredba privrednog ugovora nije sporedna i nebitna, a pogotovu odredbe o višoj sili.

Ukoliko vaši ugovori nemaju jasno definisana pravila šta je to u vašem ugovornom odnosu viša sila, onda biste trebali znati sledeće.

Naime, srpsko pravo reguliše višu silu na jedan vrlo uopšten način u članu 263 Zakona o obligacionim odnosima gde predviđa da su slučajevi više sile samo one okolnosti koje su nastale nakon zaključenja ugovora  koje se nisu mogle sprečiti, otkloniti ili izbeći. Samo ukoliko su takve okolnosti koje se tiču pandemije pogodile vaš biznis nećete odgovarati za štetu ugovornom partneru ukoliko mu niste npr. isporučili uslugu ili robu na vreme.

Svakako, potrebno je uvek u svakom konkretnom slučaju oceniti da li su vaš biznis pogodile okolnosti koje se tiču pandemije, a koje niste mogli sprečiti, otkloniti niti izbeći. Stoga, da pokušamo postaviti jedan hipotetički primer kompanije koju je pogodila viša sila vezana za pandemiju i zbog koje ona neće odgovarati svom ugovornom partneru za propust da uslugu ili robu isporuči na vreme.

Nadležni organi su uveli zabranu ulaska u Srbiju ljudi i robe iz Italije usled pandemije COVID-19 koja potresa Italiju. Ukoliko je naša hipotetička kompanije pre ove zabrane zaključila ugovor za opremanje sanitarnih prostorija novoizgrađene zgrade isključivo italijanskom keramikom i za nabavku keramičkog materijala primila avans uz obavezu da sanitarne prostorije opremi za 2 meseca ona je pogođena višom silom i ona neće odgovarati za štetu investitoru novoizgrađene zgrade ukoliko na vreme ne završi opremanje sanitarnih prostorija. Evo jednostavnog objašnjenja. Naša hipotetička kompanija niti je mogla sprečiti, otkloniti niti izbeći zabranu ulaska robe i ljudi iz Italije, pa nije mogla uvesti keramički materijal iz Italije i samim tim ne može na vreme ispuniti svoju obavezu prema investitoru novoizgrađene zgrade.

Dragi naši privrednici, ne zanemarujte odredbe o višoj sili u vašim ugovorima, a ukoliko ste ih slučajno zanemarili, stojimo vam na punom raspolaganju za svaku pravnu pomoć!

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com