17 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Covid-19 kao promenjena okolnost u ugovorima u privredi – Hoće li imati ko da ih raskida? Oprez sa jednostranim raskidima

Kako Covid-19 pandemija progresira i kako se sve više ograničavajućih mera uvodi kako u Srbiji, tako i u EU, ova pandemija sve više dobija karakteristike više sile zbog koji se ugovori u privredi jednostavno ne mogu izvršiti iz razloga koji je van kontrole ugovornih strana. Međutim, pandemija pogađa određene ugovorne strane u privrednim ugovorima na način da njihovo ispunjenje ostaje u kontroli ugovornih strana ali bi pak njihovo ispunjenje moglo dovesti praktično do sloma njihovog biznisa. Šta raditi tada? Kako izaći iz tog ugovora? Pogotovo je pitanje kako izaći iz ugovora ako vaš ugovorni partner nije prekršio ugovor, ako nemate klauzulu jednostranog otkaza? Svaki nepažljiv potez i nepromišljeni izlazak iz ugovora bi vas mogao izložiti odštetnom zahtevu od vašeg ugovornog partnera!

U tim situacijama treba primeniti raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti jer pandemija Covid-19 jeste promenjena okolnost koja ugovornoj strani ugovor može učiniti fatalnim za biznis.

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti je regulisan u članu 133 Zakona o obligacionim odnosima koji predviđa: „Ako posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine”.

Međutim, raskid ugovora po ovom osnovu može izreći samo sud presudom i to samo na osnovu tužbe ugovorne strane koja želi da izađe iz ugovora.

Imajući u vidu mere vanrednog stanja uvedene u Srbiji koje još uvek ne uključuju obustavu rada sudova, a što je vrlo verovatno moguća mera, postavlja se pitanje da li će se i do kada će se uopšte moći podnositi tužbe za raskide ugovora zbog promenjenih okolnosti.

Stoga, savet privrednicima koji su pogođeni pandemijom Covid-19 je da ne raskidaju olako ugovore, da sa svojim ugovornim partnerima sporazumno pokušaju odrediti sudbinu svojih ugovornih odnosa, makar dok se ne vidi režim rada sudova u Srbiji za vreme pandemije, a koji jedino mogu svojim presudama raskinuti ugovore zbog promenjenih okolnosti, a što pandemija Covid-19 svakako jeste.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com