03 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Narodna banka Srbije donela odluku – Bez naplaćivanja naknada za uplate donacija

U jeku globalne pandemije korona virusa, svima je postalo jasno da se protiv ovakve bolesti države i pojedinci ne mogu boriti individualno.  Za ovu borbu nije dovoljna samo dobro organizovanost države, već iziskuje i ličnu odgovornost građana i osećanje dužnosti da pomognu.  Brojne kompanije i pojedinci su već donirali novčana sredstva državi, zdravstvenim ustanovama i ugroženim kategorijama stanovništva.

Kako bi dala podsticaj onima koji žele da doniraju, Narodna banka Srbije („NBS”) je usvojila Odluku o naknadama u platnom prometu kod uplata i prenosa novčanih sredstava radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti Covid-19 („Odluka”).  Naime, za donacije se po pravilu otvaraju posebni namenski računi, na koji se usmeravaju uplate, a pri plaćanju, ovi transferi imaju posebne šifre plaćanja. Donetom Odlukom se zabranjuje naplaćivanje naknada i drugih troškova za usluge koje se pružaju u platnom prometu pri uplati, odnosno prenosu novčanih sredstava u dinarima i deviznoj valuti na namenske račune Republike Srbije, koji su otvoreni radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19.  Ne pravi se razlika da li se prenos sredstava vrši jednokratno ili u više transakcija.

Na ovaj način, omogućeno je da banke, platne institucije, kao ni „Pošta Srbije“ ne mogu da naplate naknadu korisnicima platnih usluga za uplate i prenose na račune koji su otvoreni za potrebe donacija. Takođe, Odlukom su obuhvaćene uplate na šalteru, prenos sa tekućeg ili namenskog računa, takođe i pružanje druge vrste platne usluge.

Kako je NBS uskratila ovu vrstu prihoda bankama i finansijskim institucijama nad kojima vrši kontrolu, isto tako je odredila da neće primenjivati naknade za usluge koje ona sama izvršava.  Na sajtu ove institucije je takođe dostupan spisak računa i uputstvo za uplatu donacija za borbu protiv epidemije.

Nakon omogućavanja moratorijuma na kredite (videti više ovde) prikazana odluka je još jedan vid olakšavanja državi i privrednicima da prevaziđu poteškoće prouzrokovane nastalom situacijom i vanrednim stanjem.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com