16 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Vanredno stanje i rad zaposlenih od kuće

Usled globalne pandemije virusa COVID-19, u Srbiji je dana 15. marta 2020. godine uvedeno vanredno stanje, koje je uticalo na ograničenje kretanja ljudi, sa ciljem sprečavanja daljeg širenja virusa i smanjenja broja obolelih. Od dana 16. marta 2020 godine, obustavljena je nastava u školama i na fakultetima, a vrtići neće raditi. Prema važećim propisima Republike Srbije, vanredno stanje može trajati najviše 90 dana, sa mogućnošću produženja.

Usled sprovođenja ovakvih mera, određen broj poslodavaca je doneo odluku da njihovi zaposleni privremeno zamene svoje regularne kancelarije u kompanijama -radom od kuće u prostorijama kojima žive, kući ili stanu. Ovakvo rešenje je moguće ako radno mesto zaposlenog i njihov opis poslova dozvoljavaju nesmetan rad van kancelarija poslodavca.

Rad od kuće izričito predviđa i Zakon o radu Republike Srbije u okviru odredaba koje uređuju radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca.

Aneks Ugovora o radu

U situaciji proglašenja vanrednog stanja u državi, zaposleni mogu da rade od kuće i na osnovu same odluke poslodavca. Međutim, u slučaju da poslodavac želi da detaljnije pravno reguliše radni odnos zaposlenih koji u novonastaloj situaciji rade od kuće, može zaposlenom da ponudi zaključenje Aneksa ugovora o radu.

Sadržina Aneksa bi trebalo da bude izmena odredbi Ugovora o radu kojim se menja mesto rada zaposlenog i relevantne odredbe. Anekom će se dodatno urediti trajanje radnog vremena, način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog, korišćenje i upotreba sredstava za rad, naknada drugih troškova rada, kao i sva druga prava i obaveze koje su specifične za obavljanje pojedine delatnosti. Što se tiče sredstava za rad, poslodavac je u obavezi da obezbedi sredstva za uobičajeno obavljanje poslova. U doba digitalizacije to je najčešće računar, materijali i sve aplikacije i alati koji su neophodni za rad i međusobnu komunikaciju preko interneta.

Zarada zaposlenog

Što se tiče zarade zaposlenih, Zakon o radu takođe predviđa da zarada zaposlenog koji radi od kuće ne može biti u manjem iznosu od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca. To implicira da se plata zaposlenog ne može umanjiti u odnosu da situaciju kada je on dolazio na posao u okviru radnog vremena u kancelarije poslodavca.

Zaključak

Na kraju, ako se poslodavac i zaposleni odluče da zaključe Aneks ugovora o radu za rad zaposlenog kod kuće, prava i obaveze zaposlenog u ovoj specifičnoj situaciji se ne menjaju, osim u delu obaveze dolaska i odlaska do kompanije radnim danima.

U svakom slučaju poslodavci bi trebalo da pokažu visok stepen društvene odgovornosti, te da preduzmu sve mere u cilju zdravstvene zaštite, kao i da ukažu koje sve mere treba preduzeti u cilju sprečavanja pandemije, da dodatno informišu zaposlene da se u slučaju naznaka simptoma obrate dežurnim nadležnim službama. Kako smo obrazložili u ovom tekstu, rad od kuće i što manje kretanja je po preporukama državnih organa, najbolja prevencija od virusa COVID-19.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com