26 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Rad maloprodajnih / ugostiteljskih objekata u uslovima vanrednog stanja

U Republici Srbiji („RS“) je do 15 časova 24. marta 2020. godine registrovano ukupno 303 slučaja Covid – 19 saopšteno je na zvaničnom sajtu COVID – 19. U skladu sa tim, Vlada RS je uvela nove mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Naime, doneta je Naredba o zabrani okupljanja u RS na javnim mestima u zatvorenom prostoru kojom se zabranjuju javna okupljanja na celoj teritoriji RS na javnim mestima u zatvorenim prostorima – kada se istovremeno okuplja više od  5 (pet) lica. Međutim, prema instrukcijama Vlade RS, trgovinske radnje, samoposluge, apoteke i slično ne smatraju se javnim okupljanjem u zatvorenom prostoru u smislu ove zabrane, tako da se ova zabrana ne odnosi na njih. Zatim, izmenjena je Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS , tako da zabrana izlaska za sve građane od 22. marta važi od 17 časova do 5 časova ujutru. Izuzetak je nedelja, kada građani stariji od 65 godina mogu napuštati svoje domove od 3 do 8 časova ujutru, u cilju kupovine namirnica. Spisak prodavnica koji će raditi nedeljom u tom periodu javno je dostupan na sajtu Vlade RS kao i na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Imajući u vidu novonastalu situaciju usled koje, sa jedne strane, postoje trgovci odnosno davaoci usluga (oba pojma su ravnopravna) koji zatvaraju svoje maloprodajne objekte i na taj način obustavljaju delatnost na određeni vremenski period, dok, sa druge strane, postoje oni koji žele da nastave sa vršenjem svoje delatnosti i za vreme vanrednog stanja, Vlada je usvojila dve odluke („Sl. Glasnik RS, broj 39/2020“).

 

Obaveza za trgovce/ugostitelje koji žele da zatvore svoje maloprodajne/ugostiteljske objekte

U skladu sa članom 33. Zakona o trgovini, kojim se u okviru posebnih uslova za obavljanje trgovine na malo i pružanje usluga potrošačima, uređuju obaveze koje ima trgovac u situaciji kada donese odluku da privremeno zatvori maloprodajni objekat, trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv i lako uočljiv način istakne radno vreme na prodajnom mestu, kao i da se u svakom trenutku pridržava označenog radnog vremena. U slučaju vanrednih promena, prekida ili drugih oblika privremenog prestanka obavljanja trgovine na određenom prodajnom mestu, trgovac je dužan da te izmene označi na ovde opisan način, pre prestanka obavljanja trgovine. Slična obaveza predviđena je za ugostitelje u članu 7 Zakona o ugostiteljstvu. Naime, ugostitelj je dužan da na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne propisano radno vreme i da ga se u svom poslovanju pridržava.

 

Dakle, u situaciji kada trgovac, odnosno ugostitelj odluči da zatvori maloprodajni odnosno ugostiteljski objekat na određeno vreme, ima obavezu da navedenu promenu, odnosno privremeni prestanak obavljanja trgovine, označi na jasan, nesumnjiv i lako uočljiv način i istu istakne na prodajnom mestu – u vidu obaveštenja, pre prestanka obavljanja delatnosti.

 

 

 

Ograničenje – zabrana rada za objekte u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora

Vlada je donela Odluku o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora („Odluka o ograničenju“). Odlukom o ograničenju, zabranjuje se neposredna prodaja robe kupcima i neposredno vršenje usluga korisnicima u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora.

 

Izuzeci od zabrane

Ova mera zabrane ne odnosi se na druge načine pružanja usluga od strane pravnih lica i preduzetnika koji delatnost obavljaju u gore navedenim objektima (prodaja preko društvenih mreža i sl.) – s tim što su pri tome dužni da preduzimaju sve preventivne mere. Od zabrane se izuzimaju pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo prehrambenim proizvodima, odnosno osnovnim životnim namirnicama, lekovima i medicinskim sredstvima. Međutim, oni su u obavezi da primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kao i da donesu poseban plan primene mera. Plan primene predstavlja  sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Prema tome, zabranjen je rad svih objekata i lokala unutar tržnih centara izuzev samoposluga, prodavnica hrane i apoteka.

 

Posebne mere – prodaja hrane i pića

Vlada je donela Odluku o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje („Odluka o posebnim merama“). U skladu sa odlukom, pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga nastavljaju da obavljaju. Međutim, oni su dužni da primene posebne mere zaštite zaposlenih i korisnika usluga. Posebne mere se odnose na  serviranje i posluživanje hrane i pića gostima. Naime, serviranje se ne može vršiti neposredno u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom, bez obzira na to:

  • da li gosti bivaju posluženi za stolom ili se sami poslužuju izloženim jelima i pićima;
  • da li gosti obeduju pripremljene obroke u objektu tj. u restoranima, kafeterijama, restoranima brze hrane i pića, restoranima i barovima povezanim sa saobraćajem kada ih obavljaju odvojene jedinice, restoranima, menzama i kantinama u kojima se u organizaciji poslodavca poslužuju zaposleni ili u bilo kom drugom objektu i bašti u kojoj se ta usluga pruža;
  • da li se gostima poslužuje ketering – ako se posluživanje vrši neposredno korisniku usluge;
  • da li gosti konzumiraju piće u barovima, kafanama, kafićima, pivnicama, tavernama, vinarijama, diskotekama, klubovima, splavovima, kladionicama, koktel salama ili u bilo kom drugom objektu i bašti u kojoj se ta usluga pruža.

 

Ova pravna lica i preduzetnici mogu nastaviti da pružaju usluge posluživanja hrane i pića uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge bez ulaska lica kojima se pruža usluga u objekte. Pravna lica i preduzetnici, kao poslodavci, koji pružaju usluge u delatnostima i na način ovde naveden, dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja bolesti COVID-19. U tom smislu, dužni su da donesu poseban plan primene mera kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Glavna svrha posebnih mera

Dakle, donošenje Odluke o posebnim merama ne podrazumeva zatvaranje ugostiteljskih objekata, već zabranu konzumiranja hrane i pića u samom objektu ili u bašti ugostiteljskog objekta. To znači da građanin može da kupi hranu i piće „za poneti“, ali ne može da kupljenu granu i piće konzumira za stolom ili šankom u samom ugostiteljskom objektu ili u bašti ugostiteljskog objekta. Dakle, ukoliko trgovac želi da vrši svoju delatnost za vreme trajanja vanrednog stanja, neophodno je da uspostavi dostavnu službu koja bi isporučivala hranu i piće „za poneti“ ili da organizuje šalter preko koga bi se prodavala hrana i piće bez ulaska u sam ugostiteljski objekat. Pri tome radnici u ugostiteljskom objektu moraju da budu opremljeni odgovarajućom higijensko-tehničkom opremom za sprečavanje širenja korona virusa. Suština je da se zabrani ulazak u ugostiteljske objekte i bašte ugostiteljskih objekata, a sve u cilju zaštite građana od korona virusa. Odluke su stupile na snagu 21. marta 2020. godine, a primena mera će trajati dok traje vanredno stanje, odnosno dok traje opasnost od širenja bolesti COVID-19.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com