08 maj, 2020
Povratak na naslovnu

Uredbom Vlade pomeren rok za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih

Kraj 2019. i početak ove godine, svet IT preduzetnika je promenilo donošenje Izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Test samostalnosti koji je uveden zajedno sa njim, a koji je uveden kako bi se utvrdilo ko je stvarno paušalac, a ko izbegava plaćanje poreza na dohodak. Naime, dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju propisale su bitno veći procenat poreza i doprinosa za preduzetnike za koje bi se utvrdilo da su „pali“ na testu samostalnosti, a posebne olakšice su date za kompanije koje zaposle bivše preduzetnike, koji su do tada bili u faktičkom radnom odnosu.

Tekuća godina je bila predviđena za početak provere Testa samostalnosti, ali takođe i za zapošljavanje navedenih lica koja ispunjavaju predviđene uslove. Međutim, pandemija koronavirusa je promenila fokus u svim segmentima društva, donete su brojne uredbe kako bi se pomoglo privrednim subjektima da što lakše prebrode potencijalnu finansijsku krizu, pa tako i poreskoj upravi u ovom segmentu.

 

Pomeranje roka za zapošljavanje – poslednja u nizu paketa ekonomskih mera

Vlada Srbije je 24. aprila 2020. godine donela Uredbu o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (“Uredba”) kada je i stupila na snagu.  Ovom Uredbom se utvrđuje pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Naime, rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica, za lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva, koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Ovim su obuhvaćena sva ona lica koja potpadaju u ovu kategoriju, zajedno sa preduzetnicima, koji nisu bili u radnom odnosu u prethodnoj godini.

Na kraju, država je izašla u susret privredi i produžila rok za bivše preduzetnike i druga lica i na taj način im omogućila da steknu olakšice iz zaposlenja i status novokvalifikovanog zaposlenog u produženom roku. Međutim, iako je predmetna Uredba dobra vest za sve privrednike koji planiraju zapošljavanje, nema previse radovanja. Rok za početak primene Testa samostalnosti nije odložen, tako da bi nova pravila poslovanja, koje su donele izmene i dopune Zakona o porezu dohodak građana trebalo da postanu praksa, kako bi se izbegla oporezivanja veća nego što je očekivano.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com