11 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Pomeren rok za podnošenje izveštaja javnih preduzeća

Otkako je najavljen paket mera podrške privredi i privrednim subjektima sa budnom pažnjom se gledalo na ovu temu i diskutovalo u stručnim krugovima. Posebno je iščekivano objavljivanje instrumenata za implementaciju ovih mera teških, prema najavi, 5,1 milijardu evra. Sada kada je došao taj dan, treba razmotriti ko je „najbolje prošao“ i na koga će ovi instrumenti najviše uticati.

Javna preduzeća nisu izuzeta

Pošto se radi o privrednim subjektima koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća su važan stub srpske privrede. Naime, država i osniva ove privredne subjekte kao važne nosioce najvažnijih delatnosti, tzv. delatnosti od opšteg interesa. Kao takvi, ovi privredni subjekti iako se nalaze pod okriljem države iziskuju dodatnu pomoć u prevazilaženju ove krize izazvane pandemijom korona virusa. U skladu sa tim, Vlada Republike Srbije, uz supotpis Predsednika Republike Srbije, donela je Uredbu o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih  izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti covid-19 izazvane virusom sars-cov-2 („Uredba“). Iako je u pitanju veoma kratak dokument sa samo tri člana, njime se u znatnoj meri olakšava položaj javnih preduzeća.

 

Rok za podnošenje izveštaja

Uredbom se utvrđuje pomeranje roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja koji je propisan odredbom člana 63. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Zakon“) za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Naime, u skladu sa Zakonom javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija dužno je da Ministarstvu Privrede dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja. Kada je u pitanju javno preduzeće čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave izveštaj se dostavlja nadležnom organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. Izveštaj omogućava praćenje realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnog preduzeća. Obrasce izveštaja propisuje ministar, a ono što je najvažnije je da se izveštaj dostavlja u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja. Uredbom je ovaj rok produžen, odnosno pomeren.

 

Pomeren rok

Rok iz člana 63. stav 3. Zakona pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Ovom formulacijom rok se fiksira za vremensku tačku koja je odrediva. Naime, ostaje da se vidi dokle će vanredno stanje trajati imajući u vidu da je uvedeno 15. marta, a da prema Ustavu Republike Srbije odluka o vanrednom stanju važi najduže 90 dana. Po isteku ovog roka, Narodna skupština odluku o vanrednom stanju može produžiti za još 90 dana, većinom od ukupnog broja narodnih poslanika. Uz to kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština. Do tad ostaje neizvesno i ne može se bliže precizirati za koliko je ovaj rok stvarno pomeren pa ostaje da vidimo.

 

Uredba je stupila na snagu 10. aprila 2020. godine.

Za više informacija možete nas kontaktirati na covid19@geciclaw.com.