Predrag Spasić

Predrag Spasić je advokat-saradnik u kancelariji Gecić Law u Beogradu.

Pre nego što je postao deo naše kancelarije, Predrag je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2010-2014), gde je takođe stekao zvanje master pravnika (2014-2016). Tokom 2018. godine boravio je na stručnom usavršavanju u inostranstvu, proučavajući aktuelne teme iz oblasti međunarodne investicione arbitraže, za šta je dobio stipendiju Instituta “Maks Plank” u Luksemburgu. Predrag se u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine upisao 2017. godine, nekon čega je stekao znatno iskustvo u rešavanju sporova, uključujući parnične postupke i međunarodnu trgovinsku i investicionu arbitražu.

Govori engleski, italijanski, srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jezik.